Her har vi samlet verktøy og informasjon som kan være nyttig i den daglige driften av din klubb.

Ønsker du å lese om funksjonsbeskrivelser i klubben, årsmøte, sportsplan, tilskuddsordninger, økonomi mv, går du inn på siden Organisasjon og ledelse.

Vi har samlet informasjon om Barneidrett og Ungdomsidrett på egne sider under Lover, regler og bestemmelser.

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep i idretten. Har du opplevd eller kjenner du til seksuell trakassering og/eller overgrep, er det viktig å søke hjelp. Her leser du mer om seksuell trakassering og overgrep, og om hvordan dette varsles.