Saksgangen

Saksgang – Disiplinærbehandling

Alle disiplinærsaker fra Prestasjonsdelen av Norsk ishockey behandles av NIHF ved Disiplinærutvalget. Saksgang og behandling er bygget slik for at alle parter skal ha lik mulighet til å ivareta sine interesser. Dette betyr at involverte parter har like muligheter til å få belyst sin sak grundig.

En idømt matchstraff fra en kamp i prestasjonsseriene går direkte til Disiplinærutvalget. Utover det er det kun organisasjonsledd innen Norsk ishockey som har anledning til å innrapportere saker til Disiplinærutvalget. 

Disiplinærutvalget har myndighet til å ilegge straff tilsvarende tre måneders utestengelse. Utvalget kan velge å be NIHF ved Forbundsstyret om å anmelde en sak videre til NIHFs Domsutvalg.

Avhengig av hvilken type sak som er behandlet, og hvilket utfall, kan enkelte saker appelleres eller det kan anmodes om ny behandling.

 

Reglement for Disiplinærutvalget

Protest- og Ankereglementet

Karantenebestemmelser Disiplinærstraffer