Norsk Ishockey / Isbjørnmodellen / Klubb / Klubbdrift / Lover, regler og bestemmelser

Lover, regler og bestemmelser

Oversikt lover, regler og bestemmelser for norsk ishockey.

Her finner du alle lover, regler, bestemmelser og retningslinjer som omhandler idretten vår. Er du usikker på hvor du skal begynne å lete etter en bestemt regel? I trekkspillmenyen under er det lagt inn en en kort oversikt over hva som finnes under de fleste reglementer, retningslinjer og bestemmelser.

Barneidrettsbestemmelsene gjelder for alle klubber som har aktiviteter for barn. I tillegg finnes det egne hockeyspesifikke bestemmelser som også omhandler barneidrett. Les mer om Barneidrett.

Les reglementet

 

Lov for Norges Ishockeyforbund omhandler blant annet​ innledende bestemmelser, dvs. formål, organisasjon, oppgaver og myndighet, kontingent/avgifter. ​I tillegg finnes informasjon om valg, innhabilitet, kjønnsfordeling av tillitsvalgte​. Under NIHFs Lov vil du finne gjeldende bestemmelser om økonomi​, Ting, styre, utvalg mv.​

Øvrige bestemmelser forklarer hvordan NIHF håndterer disiplinærforføyninger, sanksjoner, idrettslagenes forpliktelser, regioner, medlemskap, spilleroverganger, lovendring m.m.

Les reglementet

 

Administrasjonsreglementet omhandler:​

 • Godtgjørelser og diett​
 • Utgiftsrefusjon til dommere og honorar​
 • Adgangskort​
 • Obligatorisk påmelding av dommere, klubbdommeransvarlig og dommerutdanningsgebyr​
 • Lagavgifter​
 • Fordeling dommerutgifter​
 • Adm.gebyr - overgangsreglement​
 • Kontroll av budsjett og regnskap​
 • Resultatrapportering​
 • Gebyr for omberammelser, trekke lag, andre utgifter

Les reglementet

 

Kampreglementet omhandler:

 • Generelle spill- og arrangementsbestemmelser
 • Seriekamper for senior og aldersbestemte klasser
 • Cupkamper aldersbestemte klasser
 • Private kamper og turneringer
 • Annullerte - ikke spilte kamper - omkamp
 • Økonomi
 • Sanksjoner

Les reglementet

 

Klubblisensreglementet omhandler:

 • Eliteserien og 1. divisjon menn senior
 • Formål, krav, handlingsplan, lisens, sanksjoner, oppfølgingssystem mm.
 • Klubblisens - rapporteringsmaler og sjekklister

Les reglementet

 

Overgangsreglementet omhandler:

 • Generelle overgangsbestemmelser
 • Overgangsregler U14 og eldre, U13 og yngre, dommere
 • Internasjonale overganger
 • Frigivelse av spiller til landslagskamper
 • Treningskamper i Norge for utenlandske spillere – spilleberettigelse for 15 dagers prøvespill
 • Økonomi
 • Overganger veteran

Les reglementet

 

Protest- og ankerelgementet omhandler:

 • Protester og behandling av disse, protestgrunnlag, utferdigelse av protest, frister, gebyr, instans, behandling, avgjørelse
 • Anker og behandling av disse, instans, utferdigelse av anke, frister, gebyr, behandling, begrunnelse
 • Klage over regionsstyrebeslutning, forbundsstyrebeslutning
 • Virkning av protester, klager og anker

Les reglementet

 

Reglementet gjelder for prestasjonsdelen – Eliteserien senior menn – Eliteserien senior kvinner – 1. div. senior menn – 2. div. senior menn – U20 Elite gutter - U18 Elite gutter - og omhandler:

 • Karantene, bøter for andre overtredelser
 • Anke
 • Begrensning i utvalgets myndighet
 • Saksbehandlingsregler, videobevis, rapporteringsplikt fra dommer
 • Karantene og ansvar
 • Matchstraffer idømt i utlandet, andre disiplinære straffetyper
 • Kamper som gjelder for soning av karantene
 • Sanksjoner

Les reglementet

 

Reglementet tar for seg kriteriene for tildeling av NIHFs hederstegn og trofeer.

Les reglementet

 

Reglemenetet gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under Norges Ishockeyforbund.

 • Formål: å regulere forholdet mellom norsk ishockey og næringslivet, samt å regulere forholdet mellom Norges Ishockeyforbunds og underordnede organisasjonsledds samarbeid med næringslivet
 • Hvem kan inngå avtaler, forpliktelser overfor næringslivet, utøverens forbeholdsrett
 • Utforming av reklamer, poolavtaler, andre samarbeidsavtaler
 • Idrettsstyrets kontroll, overtredelse