Retningslinjer og bestemmelser

Les bestemmelsen

 

Omhandler Eliteserien, NM-sluttspill Menn Senior og kvalifisering til denne serien.

 • Deltagelse, rettigheter, plikter
 • Organisering – ansvarsforhold
 • Kampene
 • Arenaene
 • Kamporganisering
 • Kampdokumentasjon
 • Forsømmelse og sanksjoner
 • Gyldighet

Les bestemmelsen

Omhandler Eliteserien og NM-sluttspill Kvinner Senior.

 • Deltagelse, rettigheter, plikter
 • Organisering – ansvarsforhold
 • Kampene
 • Arenaene
 • Kamporganisering
 • Kampdokumentasjon
 • Forsømmelse og sanksjoner
 • Gyldighet

Les bestemmelsen

 

Omhandler:

 • Deltagelse, rettigheter, plikter
 • Organisering – ansvarsforhold
 • Kampene
 • Arenaene
 • Kamporganisering
 • Kampdokumentasjon
 • Forsømmelse og sanksjoner
 • Gyldighet

Les bestemmelsen

 

Omhandler:

 • Deltagelse, rettigheter, plikter
 • Organisering – ansvarsforhold
 • Kampene
 • Arenaene
 • Kamporganisering
 • Kampdokumentasjon
 • Sanksjoner
 • Gyldighet

Les bestemmelsen

 

Avstandstabell mellom ishaller i Norge (korteste avstand)

Les bestemmelsen

 

Omhandler:

 • Karantene og ansvar
 • Vedr. treningskamper
 • Vedr. seriekamper
 • Kamper som gjelder for soning av karantene

Les bestemmelsen

 

Omhandler:

 • Rollen som materialforvalter
 • Spillerens utstyr og sikkerhet
 • Verktøy og utstyr
 • Sliping av skøyter

Les bestemmelsen

 

Slik vil vi at norsk barne- og ungdomshockey skal være

Omhandler:

 • Verdigrunnlag
 • Hovedmål
 • Kritiske suksessfaktorer
 • Tiltak – NIHF
 • Tiltak - klubb

Les bestemmelsen

 

Omhandler:

 • Definisjon av Selects / kommersielle aktører
 • NIHFs godkjennelse av Select-virksomhet
 • Søknadsskjema «Selects»
 • Retningslinjer for kontakt mot spillere og klubber for deltagelse i Selects