Lisens og forsikring

 

Det er viktig at du leser gjennom Ofte stilte spørsmål - FAQ før du evt. kontakter oss.

 

Gjeldende Forsikringsvilkår (Gjensidige)

NIHF har inngått forsikringsavtale med Gjensidige. Skader som har skjedd etter 01.09.2018 meldes inn her.

Skader i perioden 01.09.2016 - 31.08.2018 meldes inn til IF via deres hjemmesider.

 

Idrettens Skadetelefon

Det vil gå en melding til Idrettens Skadetelefon når saken er ferdigbehandlet og de vil ta direkte kontakt med deg for bestilling av utredning/behandling. All behandling må bestilles via Idrettens Skadetelefon hvis den skal dekkes av forsikringen. Ved behov for medisinsk rådgivning, eller hjelp til skadehåndtering, kan Idrettens Skadetelefon kontaktes på telefon 98 70 20 33 alle virkedager mellom kl. 09 og 21. Henvendelser vedrørende forsikring og oppgjør gjøres til det aktuelle forsikringsselskapet.

Idrettens Skadetelefon er nå også tilgjengelig for barneidretten.

 

Lisenspriser og dekning 2019/2020

 

Lisensfaktura for sesongen 2019/2020 vil bli sendt ut i August

 

Betalingsfrist for spillerlisens sesongen 19/20 er 31.08.2019.
Frem til 01.09.2019 er det forsikringsvilkårene for sesongen 18/19 som er gjeldende

Spillerlisens for sesongen 18/19 varer til og med 31.08.2019

 

Divisjon/gruppe Grunnlisens i kr Utvidet lisens i kr
Dommere/støtteapparat  705  1165
G/J 2005/2006/2007  520  790
2002/2003/2004 og kvinner 2004 og eldre  785  1205
Menn 2001 og eldre i 2./3./4. div, veteran og U21 1. div  1340  1845
Menn 2001 og eldre i Elite/1. div og U21 Elite  2110  2995
Inline/Para hockey  425  630
Utøvere med special needs/nedsatt funksjonsevne  195  350
NIF Barneidrettsforsikring: Spillere født 2008 og yngre  0  0

* Støtteapparat; såfremt hele laget har betalt lisens er støtteapparat på inntil 6 personer forsikret med grunnlisens. 
Hvis laget har flere enn 6 personer i støtteapparatet må det betales enkeltvis lisens for disse eller hvis noen ønsker utvidet lisens må den betales i sin helhet for hver enkelt. Det kreves medlemskap i Folketrygden.

** Spillere født 2008 og yngre skal ikke betale lisens, men de som spiller seriespill og/eller føres på matchprotokoll, skal registreres med lisens kr. 0, se Kampreglementets § 5-4, pkt. 6 og § 5-5, pkt. 15. Se også Idrettsforbundets sider vedr. barneidrett.

 

Valg av grunnlisens eller utvidet lisens

Forskjellen på lisensene er behandlingstiden (se forsikringsvilkår øverst på siden). For grunnlisensen kan behandling tidligst starte etter 60 virkedager, mens det for utvidet lisens kan påbegynnes behandling etter 3 virkedager. Oppstart idrettsutredning skjer etter 3 dager på begge forsikringene, når utredningen er ferdigstilt og diagnose satt vil man for de med grunnlisens først gjøre et forsøk på å løse saken via offentlig helsevesen. For de med utvidet vil man i praksis ofte gå direkte til privat behandling, Idrettens Helsesenter (innehar spesialkompetanse på idrettsmedisin) vil i denne fasen gjøre en vurdering av hva som er best medisinsk i hvert enkelt tilfelle.

Bestemmelsene om behandlingstider gjelder ikke for akuttbehandling (punkt A) og tannskader (punkt G) i Forsikringsvilkårene. For akuttskader er det hensynet til liv og helse som gjør at behandlingstidene ikke gjelder. Når det gjelder tannskader er det som kjent slik at det offentlige dekker behandling for barn, mens voksne må ta dette privat. Dermed har det ingen betydning for skaderesultatet om man venter eller ikke.

Forsikringsvilkår inkl. kostnad ved utredning/behandling, se Forsikringsvilkår Gjensidige.

 

Lisensbeløp

Spillere velger lisensbeløp/gruppe ut i fra aldersklassen de tilhører, se Kampreglementets § 2-9 Aldersbestemmelser.  

Det er lagt til rette for å betale lisensen online via minidrett.no.

Min Idrett       

 

Betaling via nettbank:

Dersom man betaler via nettbank er det viktig å bruke kontonummer og KID-nummer man fikk oppgitt i lisensfakturaen på mail (er også tilgjengelig på minidrett.no). KID-nummer er personlig og gjelder kun for 1 sesong. 

Oppgradering fra grunnlisens til utvidet lisens skjer ved å innbetale mellomlegget til samme KID-nr. Hvis man har betalt feil beløp (for lite) må man følge samme fremgangsmåte for å få gyldig lisens. 

Dersom man har betalt for mye vil ikke lisensen stå som gyldig i systemet. For å rette opp må man sende en henvedelse til hockey@hockey.no. Vi tilbakebetaler kun beløp over 100 kr. For å kunne tilbakebetale trenger vi: kontonummer pengene skal overføres til, eksakt beløp, samt navn og fødselsdato på spilleren. 


Fikk du ikke svar på det du lurte på? Se mer informasjon her: Ofte stilte spørsmål - FAQ før du kontaker oss.