Lisens og forsikring

Betalingsfrist for spillerlisens er 31. august 2017.

Innlogging til Min Idrett og KlubbAdmin:

Min Idrett       KlubbAdmin

Det er viktig at du leser gjennom Ofte stilte spørsmål - FAQ før du evt. kontakter oss.

 

Lisenspriser og dekning 2017/2018

Gjeldende Forsikringsvilkår (IF)

NIHF har inngått forsikringsavtale med IF gjennom Idrettens Helsesenter. Skader som har skjedd etter 1.9.2016 meldes inn her.

Skader før 1.9.2016 meldes inn til Gjensidige via deres hjemmesider.

 

Idrettens Skadetelefon

Det vil gå en melding til Idrettens Skadetelefon når saken er ferdigbehandlet og de vil ta direkte kontakt med deg for bestilling av utredning/behandling. All behandling må bestilles via Idrettens Skadetelefon hvis den skal dekkes av forsikringen. Ved behov for medisinsk rådgivning, eller hjelp til skadehåndtering, kan Idrettens Skadetelefon kontaktes på telefon 02 033 alle virkedager mellom kl. 09 og 21. Henvendelser vedrørende forsikring og oppgjør gjøres til det aktuelle forsikringsselskapet.

Idrettens skadetelefon er nå også tilgjengelig for barneidretten. Mer informasjon her; http://www.idrettshelse.no/skadetelefon

 

Tilleggsforsikringer

Alle tilleggsforsikringer tegnes ved å innbetale til NIHFs konto og merke giroen "type tilleggsforsikring, navn og klubb" og send e-post til hockey@hockey.no.

Tilleggsforsikring for utenlandske spillere kan tegnes for utenlandske spillere som ved ankomst til Norge normalt ikke er medlemmer av norsk folketrygd og følgelig ikke med i NIHFs lisensforsikring.

Pris: kr. 3.203 for 6 mnd. og kr. 1.653 for 2 mnd.

Certificate of insurance for foreign players can be signed for foreign players that are not members of the Norwegian Social Security, and therefore not a part of the Norwegian Ice Hockey Associations' insurance.

Pricing: NOK 3 203 for 6 months and NOK 1 653 for 2 months.

Tilleggsforsikring for ishockeyskoler godkjent av NIHF kan tegnes for deltakerne.

Pris for utøvere f.o.m. 13 år kr. 466 pr. påbegynt gruppe av 30 elever.

Tilleggsforsikring for in-line turneringer kan tegnes for deltakerne i turneringer arrangert av klubber eller kretser underlagt NIHF.

Pris: 13-15 år kr. 93, jr/kvinner kr. 124, senior menn kr. 249.