Norske overganger

Henvendelser vedrørende overganger sendes til transfer@hockey.no

Fra og med 1. september 2020 skal alle nye overganger registreres i MinIdrett av utøver. Se veiledning under "Spiller/dommer" og "Klubb".

Overgangsreglementet

 

Veiledninger

Søknad om å bytte klubb gjennomføres i MinIdrett.

Avhengig av alder og lisenshistorikk vil man få forskjellige valg for type overgang man kan søke om. Det er ingen karantene utover tiden det tar å få godkjent overgangen gjennom systemet.

 

Typer overganger

 • Overgang spiller: For spillere 16 år og eldre. Overgangsperiode 1.mai - 15. februar. Gebyr 1000 kr.
 • Overgang spiller U16: For spillere 13 til 15 år. Overgangsperiode 1.mai - 15. februar. Ikke gebyr.
 • Overgang spiller U13: For spillere 12 år og yngre. Kan gjennomføres hele året. Ikke gebyr.
 • Ikke spilt siste 3 år: For spillere som ikke har hatt lisens de siste 3 sesongene. Kan gjennomføres hele året. Ikke gebyr.
 • Overgang dommer: For personer med dommerfunksjon. Overgangsperiode 1.mai - 31. august. Gebyr 1000 kr.

 

Viktig! I henhold til overgangsreglementet § 2 skal det være minimum 14 dager mellom hver overgang. Eksempel: En overgang er godkjent 1. januar, da kan man søke om ny overgang tidligst 15. januar. 
Systemet klarer per d.d. ikke å hindre overganger før 14. dagersfristen, det er derfor ny klubb sitt ansvar å overholde denne regelen. 

 

Veiledning - Logge inn i MinIdrett

Har du benyttet MinIdrett tidligere?

 1. Logg inn med brukernavn og passord.
 2. Dersom du ikke husker ditt brukernavn og passord, klikk på «Glemt brukernavn og passord».

 

Har du ikke benyttet MinIdrett tidligere?

 1. Klikk på «Ny bruker» for å verifisere spilleren med fødselsnummer. Dette gjøres kun første gang du skal inn på siden.
 2. Fyll ut den informasjon du blir bedt om.
 3. Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med.

 

Søke om overgang i MinIdrett

 1. Overgang finner du til høyre under fanen «Min profil».
  Ligger det ikke noe valg for overgang under denne fanen, så skyldes dette trolig at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med NIHF på transfer@hockey.no, slik at vi kan slå sammen duplikatene.
 2. Velg “Ny overgang”.
 3. Velg overgangstype.
 4. Velg hvilken klubb du ønsker overgang til.
 5. Er du under 18 år må også navn og e-post adresse til foresatt legges inn.
 6. Kryss av for «Jeg bekrefter å ha lest reglene for overgang».
 7. Trykk send søknad.

 

Ny klubb avgjør hvorvidt overgangsgebyret skal betales av klubben eller av spilleren. Dersom det er spilleren som skal betale dette, sendes det automatisk en e-post tilbake til spilleren med beskjed om at overgangen er klar for betaling. Vi anbefaler at man ikke betaler gebyret før overgangen er behandlet av ny klubb. Gebyret kan kun betales online.

 

Behandlingsgang for godkjent overgang

 1. Utøver søker om overgang i MinIdrett
 2. Hvis utøver er under 18 år må foresatte bekrefte søknaden. Link for godkjenning blir sendt til e-postadressen man oppgir i overgangssøknaden. Overgangen blir sendt til ny klubb først når foresatt har bekreftet.  
 3. Ny klubb godkjenner søknaden 
 4. Gammel klubb godkjenner søknaden (20 dagers svarfrist)
 5. Hvis det er gebyr på overgangen må det være betalt før overgangen blir godkjent

Klikk på "vis info" for å få detaljert status på overgangssøknaden. 

Klubber som er involvert i en overgangssøknad, både ny og gammel, får varsel på e-post om at det er kommet en ny overgangssøknad.

Under følger veiledning for behandling i SportsAdmin.

Tips: ved å klikke seg inn på overgangens saksnummer får man utfyllende informasjon om status for behandlingsgang. 

Godkjenne overgang – Ny klubb

 1. Ny klubb får e-post med beskjed når en spiller søker om overgang til klubben.
 2. Logg på via SportsAdmin for å godkjenne overgangen.
 3. Under «person» finnes valget «overgang». Her ligger overganger som venter på godkjenning.
 4. Velg om overgangsgebyret skal betales av klubb eller spiller.
 5. Godkjenn overgangen.

 

Godkjenne overgang – Tidligere klubb

 1. Når ny klubb har godkjent en overgang, blir den sendt videre til godkjenning av gammel klubb.
 2. Gammel klubb har 20 dager på å godkjenne/avvise fra e-post om søknad er mottatt. Dersom gammel klubb ikke godkjenner/avviser innen 20 dager, blir overgangen automatisk godkjent.
 3. Gammel klubb må godkjenne overgangen dersom man ikke kan dokumentere at utøver har utestående gjeld til klubben.

 

Betaling: dersom ny klubb betaler overgangsgebyret må dette gjøres via Buypass i SportsAdmin. Dette krever et betalingskort. Dersom man har spørsmål vdr dette kan man kontakte oss på hockey@hockey.no.
Overgangsgebyret må være betalt for at overgangen skal bli godkjent.

Det er klubbens leder eller personer med funksjonen Lisensansvarlig som har tilgang til å behandle overganger på vegne av klubben i SportsAdmin. Klubben kan tildele funkjsonen Lisensansvarlig etter behov. 

 

Overganger for veteran sendes per e-post til transfer@hockey.no
Husk å indikere at det gjelder veteranserien.