Spillerlisens

Meld inn skade

Meld inn skade
Inntruffet fra 01.09.18

Meld inn skade
Inntruffet før 01.09.18

Hva skjer etter at jeg har meldt skade?

Det vil gå en melding til Idrettens Skadetelefon når saken er ferdigbehandlet og de vil ta direkte kontakt med deg for bestilling av utredning/behandling. All behandling må bestilles via Idrettens Skadetelefon hvis den skal dekkes av forsikringen. Ved behov for medisinsk rådgivning, eller hjelp til skadehåndtering, kan de kontaktes på telefon 98 70 20 33 alle virkedager mellom kl. 09 og 21. Henvendelser vedrørende forsikring og oppgjør gjøres til det aktuelle forsikringsselskapet.

Idrettens Skadetelefon er også tilgjengelig for barneidretten.

 

Forsikringsbevis

Forsikringsperioden/"sesongen" er 1. septemper til 31. august året etter.

 

Lisensavgift

Forskjellen på grunnlisens og utvidet lisens er behandlingstiden. Gjelder ikke a) akuttbehandling og g) tannskader, se forsikringsbeviset ovenfor.

 • Grunnlisens:
 • Tidligst oppstart utredning er 3 virkedager
 • Tidligst oppstart behandling er 60 virkedager
 • Utvidet lisens:
 • Tidligst oppstart utredning er 3 virkedager
 • Tidligst oppstart behandling er 3 virkedager

 

Lisensgrupper (alle beløp i norske kroner):

 • Dommere og støtteapparat *
  • Grunnlisens: 715,-
  • Utvidet: 1,180,-
 • Gutter og jenter 2006-2008
  • Grunnlisens: 525,-
  • Utvidet: 800,-
 • Menn 2003-2005 og kvinner 2005 og eldre
  • Grunnlisens: 790,-
  • Utvidet: 1,220,-
 • Menn 2002 og eldre i 2. - 6. div. og U21 1. div.
  • Grunnlisens: 1,360,-
  • Utvidet: 1,870,-
 • Menn 2002 og eldre i Elite, 1. div. og U21 Elite
  • Grunnlisens: 2,140,-
  • Utvidet: 3,030,-
 • Veteran
  • Grunnlisens: 1,320,-
  • Utvidet: 2,095,-
 • Inline og Parahockey
  • Grunnlisens: 430,-
  • Utvidet: 640,-
 • Utøvere med nedsatt funksjonsevne (special needs)
  • Grunnlisens: 200,-
  • Utvidet: 355,-
 • Gutter og jenter 2009 **
  • Lisens: 0,-

 

* Støtteapparat; såfremt hele laget har betalt lisens er støtteapparat på inntil 6 personer forsikret med grunnlisens. 

Hvis laget har flere enn 6 personer i støtteapparatet må det betales enkeltvis lisens for disse eller hvis noen ønsker utvidet lisens må den betales i sin helhet for hver enkelt. Det kreves medlemskap i Folketrygden.

** Barneidrett; utøvere fra og med året de fyller 6 til og med året de fyller 12 skal ikke betale lisens. Se Idrettsforbundets sider vedr. barneidrett.

Derimot skal de som spiller seriespill og/eller føres på matchprotokoll, registreres med lisens kr. 0, se Kampreglementets § 5-4 (6) og § 5-5 (15).

 

Betaling av lisens

Du blir tilsendt lisensfaktura på e-post hvert år. Det er to muligheter for betaling; online via minidrett.no eller via nettbank.

NIHF anbefaler å betale online via minidrett.no. Viktig at din personlige informasjon her stemmer (e-post, bostedsadresse).

Dersom man betaler via nettbank er det viktig å bruke kontonummer og KID-nummer man fikk oppgitt i lisensfakturaen på e-post. KID-nummer er personlig og gjelder kun for 1 sesong.

Oppgradering fra grunnlisens til utvidet lisens skjer ved å innbetale mellomlegget til samme KID-nr.

Hvis man har betalt for lite må man innbetale utestående beløp for å få gyldig lisens. Dersom man har betalt for mye vil ikke lisensen stå som gyldig i systemet. For å rette opp må man sende en henvedelse til hockey@hockey.no. Vi tilbakebetaler kun beløp over 100 kr. For å kunne tilbakebetale trenger vi kontonummer pengene skal overføres til, eksakt beløp, samt navn og fødselsdato på spilleren.

 

Ofte stilte spørsmål

For å motta lisens må du være innmeldt i en klubb. Klubbens kontaktinformasjon finner du under din Region. Når du har meldt deg inn sender klubben lisens til deg på e-post. Lisensen må være betalt før du kan begynne å spille kamp.

Ved skifte til ny klubb må overgang meldes. Ta kontakt med ny klubb. Når overgang er meldt, flyttes lisensen automatisk over til ny klubb. Dersom du ikke har betalt lisens benytter du lisensen du allerede har fått tilsendt, det er altså ikke behov for ny lisens ved skifte av klubb.

Å spille uten lisens er det samme som å spille uten forsikring. Det er et brudd på NIHFs Lov § 29, og kan medføre tap av kamp med min. 5-0 og/eller bøter til klubben. NIHF anbefaler dessuten at man løser lisens til trening, men dette er ikke et krav.

Utøver har ansvar for å vite hvilken klubb vedkommende er spilleberettigert for og for å betale årets lisens innen fristen. Ved for sen betaling (3-5 dager før kamp) må kvittering fremvises for lagleder hvis faktura med KID-nr. er benyttet. Ved online betaling er ikke dette nødvendig.

Klubb/lagleder har ansvar for at spillertroppen registreres i TurneringsAdmin, og at alle spillere til en hver tid er spilleberettiget (betalt lisens) og tilhører riktig klubb. Dette sjekkes enklest i TA. En spiller kan ikke spille før alt stemmer. Tilhører en spiller feil klubb, må overgang meldes.

Utmelding må gjøres skriftlig til klubben. Har du sluttet å spille trenger du ikke å betale årets lisens. Dermed settes du som inaktiv og vil ikke motta lisens neste år.

Kontakt lisensansvarlig i klubben som sender deg ny lisens på e-post. Den lisensansvarlige finner du under din Region.