Ungdomsidrett

Har din klubb medlemmer i alderen 13-19 år? Da er det viktig at retningslinjene for ungdomsidrett følges.

Retningslinjene omhandler følgende tema:

Aktivitet

Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

Utdanning

Utdanningen i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.

Idrettslaget

Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

Mer informasjon

Policydokumentet beskriver hvordan vi vil at norsk barne- og ungdomshockey skal være, og tar for seg følgende hovedtema:

  • Verdigrunnlag
  • Hovedmål
  • Kritiske suksessfaktorer
  • Tiltak – NIHF
  • Tiltak - klubb

Norsk idrett har en tiåring satsing som kalles Ungdomsløftet. Satsningen går ut på å rekruttere og beholde flere ungdommer i idretten i Norge. Det et er mål at flest mulig skal være aktive lengst mulig, men det ønskes også å rekruttere ungdom inn i oppgaver som ledere, dommere, trenerne og frivillige. Tre likeverdige «søyler» gjelder for ungdomsløftet:

  • Idrett for alle
  • Ungt lederskap
  • Fremtidens utøvere

Les mer om Ungdomsløftet

Norges Idrettsforbund har lagd en samleside med oversikt over ulike kurs som tilbys til ungdommer.

Se oversikten

Alle personer som virker som trenere / instruktører i barne og ungdomsishockeyen skal gjennomføre trenerattesten.

Mer infomasjon