Våre ishockeyklubber skal først og fremst være en arena der barn og unge opplever trivsel, trygghet, tilhørighet, respekt og toleranse. Det skal være aksept for at det å spille ishockey har en verdi i seg selv, uavhengig av nivå.

Deltakelse i ishockey skal skape varig interesse for aktivitet og stimulere til positive sosiale opplevelser, slik at utøverne får et livslangt forhold til idretten vår. Samtidig skal de stimuleres på basisferdigheter og mestring, der trenerne skal ha et langsiktig utviklingsperspektiv.

I dette arbeidet er trenerens faglige kompetanse og evne til å se hele mennesket sentralt.