Norsk Ishockey / Isbjørnmodellen / Trener / Trenerutdanning

Trenerutdanning

En kunnskapsrik og nysgjerrig trener er ofte en god trener. Gjennom NIHF sin trenerutdanning kan du fordype deg i faget ishockey og trenerrollen, og tilegne deg kunnskap og ferdigheter som vil styrke din trenerpraksis. 

Trenerkompetanse er et av satsningsområdene for Norges ishockeyforbund (strategiplanen 2020-2024). Med bakgrunn i dette ble det i 2019 påbegynt et større arbeid med å revidere trenerutdanningen til NIHF, et arbeid som fortsatt pågår. Revisjonen begynte med de første kursene i stigen og jobber seg oppover, revisjonen i sin helhet er planlagt ferdig i løpet av 2023.