Norsk Ishockey / Isbjørnmodellen / Trener / Trenerutdanning

Trenerutdanning

En kunnskapsrik og nysgjerrig trener er ofte en god trener. Gjennom NIHF sin trenerutdanning kan du fordype deg i faget ishockey og trenerrollen, og tilegne deg kunnskap og ferdigheter som vil styrke din trenerpraksis. 

Fra 2019-2023 har all trenerutdanningen gjennomgått en større revidering for å sikre at kursmaterialet er oppdatert og relevant.

Se en oversikt over vår formelle trenerutdanning her