Norsk Ishockey / Isbjørnmodellen / Trener / Trenerutdanning / Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning (EVU)

Etter- og videreutdanning (EVU) er et kompetansehevingstiltak for å opptadere og videreutvikle trenerkompetansen i klubbene. Kursene gjennomføres lokalt i klubb med en sertifisert trenerveileder fra NIHF.

Innholdet og tematikkene bygger på NIHF sin trenerutdanning og langsiktige spillerutviklingsplan, der kursene retter seg mot spesifikke stadier/alderssegmenter. Samtidig er det ikke alltid slik at en tematikk utelukkende treffer kun ett segment. Et EVU-kurs kan derfor rette seg mot flere segmenter (f. eks EVU I+II / EVU II+III). 

  • EVU I - Bygger på Grasrottrener ishockey og retter seg mot barneidretten (7-12 år)
  • EVU II - Bygger på Trener II og retter seg mot ungdomshockeyen (13-15 år)
  • EVU III - Bygger på Trener III og retter seg mot juniorsegmentet (U18/U20) 

EVU-formatet er normalt en firetimers seanse og avholdes i løpet av en kveld. Planlegging og gjennomføring av EVU for din klubb gjøres i direkte kontakt med aktuell regional trenerveileder (klikk deg inn på oversikten nedenfor).

Prisen for et EVU-kurs er 3500 NOK uansett antall deltakere i klubben, i tillegg kommer eventuelle reiseutgifter. Oppgjør for EVU seansen gjøres direkte med regional trenerveileder.