Norsk Ishockey / 2020 / Digitale overganger
Digitale overganger

Digitale overganger

Digitale overganger i MinIdrett / SportsAdmin innføres fra 1. september.

I våres har vi jobbet med å digitalisere prosessen for norske overganger. Resultater er at vi fra 1. september tar i bruk overgangsløsningen i MinIdrett og SportsAdmin.

Målet for prosjektet har vært å effektivisere og modernisere behandling av overganger. Med den nye løsningen vil spillerne kunne bli raskere spilleklare, og man slipper papirskjemaer som skal printes, signeres og scannes flere ganger.

 

Slik fungerer det:

           

  • Utøver søker om overgang i MinIdrett
  • Ny klubb behandler overgangssøknaden i SportsAdmin og tar stilling til hvem som betaler eventuelt overgangsgebyr (utøver eller ny klubb)
  • Gammel klubb behandler overgangssøknaden i SportsAdmin (20 dagers frist)
  • Godkjent overgang (når eventuelt overgangsgebyr er betalt)

 

 

Veiledning for både utøver og klubb finner man her:

https://www.hockey.no/forbundet/reglement-lisens-overganger/overganger/norske-overganger/