Norsk Ishockey / 2020 / Diskrimineringsnemnda ga NIHF medhold
Diskrimineringsnemnda ga NIHF medhold

Diskrimineringsnemnda ga NIHF medhold

NIHF ble av en klubb anmeldt til Diskrimineringsnemnda 21. juni 2020.

Klubben, på vegne av en spiller, hevdet at det er diskriminerende at NIHF innførte reguleringer av antall utenlandske spillere i U18 Elite og U21 Elite fra og med sesongen 2020/21. Reglementsendringen skjedde gjennom ordinære prosesser for reglementsendringer med høringsrunder hos alle klubbene.

Saken har pågått utover høsten 2020, og Diskrimineringsnemnda hadde saken oppe i sitt møte 17.november. Uttalelsen fra nemnda etter møtet var slik:

«Norges Ishockeyforbund diskriminerer hverken xxx xxx (navn på vedkommende spiller) eller xxxxxx (navn på klubb) på grunn av etnisitet».

Dette er en viktig og prinsipiell avklaring som understreker at NIHF og norsk idrett kan regulere bruk av utenlandske spillere i sine konkurranser uten at det er diskriminerende overfor spillere.

Les om avgjørelse i saken fra Diskrimineringsnemnda.