Norsk Ishockey / 2020 / FAIR PLAY-prosjektet
Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund
Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

FAIR PLAY-prosjektet

Norges Ishockeyforbund har lenge hatt fokus på holdningsskapende arbeid. Dette ble forsterket ytterligere på Forbundstinget den 10. oktober, der ny strategisk plan ble vedtatt.

Verdiarbeid, holdninger og mangfold er utpekt som ett av fokusområdene i planperioden. I strategiplanen står det blant annet at vi bør gjenspeile det norske samfunnets mangfoldighet og sammensetning, samt jobbe for at norsk ishockey skal oppleves som en god arena å komme til. Videre står det at felles tiltak initiert av Norges Ishockeyforbund skal danne grunnlag for lokalt arbeid.

Det er derfor hyggelig at vi nå kan presentere to nye tiltak i tråd med strategisk plan.

Som en del av Fair Play-prosjektet ønsker vi at alle kamper innen barneidretten skal arrangeres med en observatør fra arrangørklubben til stede. Vedkommende, som skal være godt synlig med spesialdesignet vest fra NIHF, skal påse at barneidrettens intensjoner ivaretas.

Det andre tiltaket vi iverksetter, er at alle dommere under 18 år utstyres med armbind. For det meste i livet er det en første gang. Vi ønsker at den opplevelsen skal bli god. Disse armbindene skal gi trygghet for våre yngste dommere i starten av sin dommerkarriere, samtidig som det gir mulighet til refleksjon fra ivrige foresatte og interesserte.

Disse tiltakene er de første av flere i det pågående holdningsarbeidet til Norges Ishockeyforbund, der vi ønsker å rette fokus mot våre yngste medlemmer, og hvordan vi skal være i møte med dem.  

Gjør vi dette sammen, og på en god måte, vil våre kamper og arenaer bli en trygg og god arena for alle involverte i norsk ishockey.  Lykke til!

Med sportslig hilsen

Tage Pettersen,

President, Norges Ishockeyforbund

 

Les mer om FAIR PLAY-prosjektet her:

FAIR PLAY

Merk! Vester og skriftlig informasjon blir sendt til ishockeyklubber i løpet av uke 42-43.

Pga. forsinkelse i leveransen vil armbind bli ettersendt i egen forsendelse i løpet av uke 43-44.

Ishockeyklubber vil også ble kontaktet og fulgt opp av vår FAIR PLAY-partner Profileringsspesialisten AS, som er ansvarlig for at alle klubber får materiell og eventuelt tilbud om annen profilering hvis det er behov.