Norsk Ishockey / 2020 / Nye Forbundsdommere 2020
Nye Forbundsdommere 2020

Nye Forbundsdommere 2020

Hele 15 dommere fra 12 forskjellige klubber flyttes opp til graden Forbundsdommer. Se oversikten her.

I etterkant av hver sesong, evaluerer dommerutvalget og NIHF's regionansvarlige den aktiviteten som er gjennomført. Deler av denne evalueringen gir en oversikt over hvilke dommere som skal flyttes opp til graden Forbundsdommer. Forbundsdommer er det tredje nivået på NIHF og IIHF's dommerstige.

Etter årets evaluering er det bestemt at det tas opp totalt 15 nye Forbundsdommere, og det er med stor glede vi ser at den geografiske spredningen er stor. Målrettet og langsiktig arbeid i klubbene er viktig i utviklingen av dommere, og NIHF ønsker å takke dommere, klubber og alle andre involverte for det arbeidet som legges ned daglig.

Norges Ishockeyforbund ønsker å gratulere samtlige dommere og klubbene deres med opptaket!