Norsk Ishockey / Dommer / Dommerkurs - Utdanning

Dommerkurs - Utdanning

Norges Ishockeyforbund har bygget sin dommerutdanning etter samme mal som IIHF. Den består av definerte nivåer fra 1 til 6, der nivå 1 er startnivået for klubbdommere.

I det en dommer når nivå 3 Forbundsdommeraspirant eller høyere kalles dommerne inn til samlinger i regi av NIHF. Samlingene er ikke beskrevet som egne kurs og kan variere med tanke på fokus og innhold.  

Utover den ordinære utdanningsstigen utføres enkelte ekstratiltak og program for noen grupper dommere. NIHF Utvikllingsgruppe, Trenignssamlinger og FastTrack.

Finner du ikke informasjonen du leter etter? Send dine spørsmål til dommer@hockey.no

 

Klubbdommerkurs skal gjøre dommere klar for å dømme kamper i regi av egen klubb, normalt opp til og med JU13 og U13.

 • Spillere, ledere, foreldre og andre interesserte er ønsket til klubbdommerkurs.
 • Innholdet er bygget på å bli kjent med dommerrollen og en innføring i spillereglene.
 • Det er Klubbdommeransvarlig (KDA) i din klubb som arrangerer og er ansvarlig for kurset.
 • Kurs avholdes normalt rundt sesongstart. 
 • En dommer dømmer normalt to til tre år på dette nivået for så å ta det naturlige steget videre til et høyere alderstrinn og Regionsdommer - Nivå 2

Regionsdommerkurs er for dommere som tar steget inn i ungdomsnivået.

 • I det en dommer anses som klar til å delta i kamper på nivåene U14 til og med JU16 og U16 kalles dommeren inn til et Regionsdommerkurs.
 • Her samles dommere fra hele regionen for videre opplæring i regelteori, spilleregler og aldersspesifikke regler. Dommerne introduseres her også for tester på regler og skøyteferdigheter.
 • Innholdet i kurset skal være med på å skape en grunnleggende forståelse av alle spillereglene for ishockey, hvilket betyr alle kurset er omfattende og ikke minst viktig.
 • Dommerens målsetting, alder samt ferdigheter er med på å avgjøre veien videre. Noen trives på dette nivået, og noen fortsetter videre opp Dommerstigen. Det er ikke unormalt å være Regionsdommer 2-4 år.

Grunnet Covid har dette ekstratiltaket ligget uvirksomt. Restart planlegges høsten 2022

Mer informasjon kommer

Dommere samles på campus med hovedfokus på fysisk trening, kamper og veiledning.  

Et program og utviklingsløp for deg som har en bakgrunn fra ishockey og fortsatt ønsker å bidra til Norsk ishockey

Målgruppe:
Tidligere eller aktive spillere, trenere eller foreldre som har en bakgrunn fra ishockey.

Programmet har som formål å bygge på dine erfaringer, fortløpende legge til teori, og videre ta deg på raskt ut på isen som dommer. her vil oppfølgingen og utviklingen normalt skje hurtig.

Norsk ishockey er i en positiv utvikling og antallet kamper øker. Uten mange gode kampledere vil utviklingen stoppe, ditt bidrag vil være verdifullt uansett på hvilket nivå eller klasse du ender med å bidra på.

 • Lagfølelse og god oppfølging
 • Mange kamper på ditt nivå
 • Utfordringer og utvikling
 • En hobby der du kan trene, bidra og ha det gøy!

Dommere som når nivå 3 eller høyere kalles en eller flere ganger pr sesong inn til en Dommersamling. Denne er normalt på hele dager eller en hel weekend. Formålet med samlingene er å bygge lagfølelse, dele kunnskap og bidra til påfyll av ny kunnskap.

Tema og innhold på en samling vil avhenge av trender og hendelser, det kan være utvikling på det personlige og lederegenskaper eller gjennomgang av en oppdatert regelbok.

Se Aktivitetsplanen i menyen for årets samlinger.

imager12ng.png