Norsk Ishockey / 2020 / Pressemelding vedr avlysning av ishockeysesongen
Pressemelding vedr avlysning av ishockeysesongen

Pressemelding vedr avlysning av ishockeysesongen

Vi viser til NIHFs vedtak om å avbryte all ishockeyaktivitet pr 11.03.20 med umiddelbar virkning, samt myndighetenes pålegg om å stanse all idrettslig aktivitet pr 12.03.20.

Forbundsstyret har i dag behandlet saken og vedtatt følgende:

 

Vedtak 1:

Alle resterende kamper avlyses pr 11.03.20.

Rangeringen i den enkelte serie blir stående fra 11.03.20.

Medaljer utdeles i de klasser der dette er endelig avklart.

 

Vedtak 2:

Alle opp- og nedrykk i bredde senior menn gjeldende sesongen 19/20 annulleres.

Neste sesong starter med lik inndeling som sesongen 19/20.

«Seriene har kommet ulikt, svært få opp- og nedrykk er avklart. Det anses viktig at man ikke foretar skjønnsmessig vurdering, og at man er konsistent gjennom hele organisasjonen»

 

Vedtak 3:

Kvalifiseringsspill mellom seriene i prestasjonsserier menn senior avlyses. Neste sesong starter med samme inndeling og samme klubber som sesongen 19/20.

«Selv om 4 lag har spilt seg til en rettighet, mens ingen lag har spilt seg endelig vekk fra en rettighet, var NIHF nødt til å fatte et vedtak som ivaretar helheten. NIHF vedtar derfor at opp- og nedrykk fra sesongen 19/20 fryses. Alle serier starter sesongen 20/21 lik som sesongen 19/20. Reduksjon av antall lag i 1 div utsettes en sesong.

 

Vedtak 4:

Eliteseriemester senior menn sesongen 19/20, Stavanger Oilers, tilbys plassen i CHL.

«Dette er i tråd med CHLs ønske og invitasjon»

 

Kommentar fra Ishockeypresident Tage Pettersen:

Idrettsverden har aldri vært så uoversiktlig som nå. Vi må forholde oss til den krisen verden står midt i. Idrett blir selvfølgelig underordnet de store utfordringene vi alle står ovenfor. Forbundsstyret har imidlertid måtte ta noen valg for hvordan vi skal starte opp igjen ishockeyen, etter Koronaen, kommende sesong. Da handlet dette om hensynet til helheten. Vi har også sett til andre idretter og andre nasjoner før vi konkluderte med at kommende sesong starter opp på tilsvarende måte som sesongen 19/20, med de samme lagene i de samme divisjonene.

 

NIHF's svar på åpent brev fra Comet og Lørenskog.

 

For uttalelser, kontakt:

Tage Pettersen
Tlf 90470753
President i Norges Ishockeyforbund

Eller

Petter Salsten
Tlf 90198920
Sportssjef i Norges ishockeyforbund