Ishockeytrenerkurs

NIHF sine ishockeytrenerkurs er inndelt i ulike nivåer, der hvert kurs retter seg mot et spesifikt stadium i NIHF sin langsiktige utdanningsplan;

  • Instruktørkurs ishockey: 4-6 år (skøyte- og ishockeyskolen)
  • Grasrottrener ishockey: 7-12 år (formell trenerstige, steg 1)
  • NIHF Trener II: 13-15 år (formell trenerstige, steg 2)
  • NIHF Trener III: 16-19 år (formell trenerstige, steg 3)

Kursene bygger på hverandre for å sikre kontinuitet og kvalitet, samt skape en rød tråd. Norges ishockeyforbund sin formelle trenerutdanning følger NIF sin trenerstige og NIF sine formaliakrav.

Den formelle stigen begynner på Grasrottrener nivået. I den formelle trenerstigen man må ha fullført foregående nivå / kurs før man kan gå videre (se krav til forkunnskaper på det spesifikke kurset for ytterligere informasjon). Altså må alle trenere, uansett spiller- og/eller trenererfaring begynne på Grasrottrener ishockey.