Ishockeytrenerkurs

NIHF sine ishockeytrenerkurs er inndelt i ulike nivåer, der hvert kurs retter seg mot et spesifikt stadium i NIHF sin langsiktige utdanningsplan;

  • Instruktørkurs ishockey: 4-6 år (skøyte- og ishockeyskolen)
  • Grasrottrener ishockey: 7-12 år (formell trenerstige, steg 1)
  • NIHF Trener II: 13-15 år (formell trenerstige, steg 2)
  • NIHF Trener III: 16-19 år (formell trenerstige, steg 3)

Kursene bygger på hverandre for å sikre kontinuitet og kvalitet, samt skape en rød tråd. Norges ishockeyforbund sin formelle trenerutdanning følger NIF sin trenerstige og NIF sine formaliakrav. Den formelle stigen begynner på Grasrottrener nivået og man må ha fullført foregående nivå / kurs før man kan gå videre (se krav til forkunnskaper på det spesifikke kurset for ytterligere informasjon).