Norsk Ishockey / Rekruttering / Videomateriale

Videomateriale

Inndeling etter "Ferdighetsnivåer".

Målet er å reise seg, stå og gå på skøyter med små skritt og litt fremdrift.

Forslag til øvelser:

  • Krype
  • Reise seg
  • Gå med små skritt
  • Bruke ringer som motivasjonsmiddel - sette ringer på kjegler
  • Hinderbane - gå gjennom portaler og rundt dekk
  • Ligge på mage/rygg, reise seg og gå over isen

 

Kaste under glihinder

 

Stå og gli på en fot

 

Sparke ring

 

Rulle på siden

 

Ring på hodet

 

Gli og ta i isen

 

Hinderbane gruppe 1

 

Hoppe i bevegelse

 

Hoppe i ro

Ned på magen og opp igjen

 

Trekke partner etter ring

Slalom

 

Stoppteknikk progresjon

 

8-tall med stav og ring

 

Føre ring i svinghinder

 

8-tall

Vending fram - bak

 

Vending bak-fram

 

Ut og sammen bakover

 

Ut og sammen

"Zorba"

 

Sparkstøting

 

Skyve på ytterfot i sving

 

Oversteg