Regioner

NIHF har omorgansiert kretsene slik at de når utgjør 6 regioner. I tabellen her vil de riktige regionene bli presentert når NIF IT har gjort konverteringsjobben.