Norges Ishockeyforbund

Postadresse: Norges Ishockeyforbund, Postboks 5000, NO-0840 Oslo
Besøksadresse: Sognsveien 75 J - 4. etj.
Sentralbord: 21 02 90 00
Åpningstider: Mandag - fredag, kl. 8.00 - 16.00

E-postadresser

Generell e-postadresse hockey@hockey.no
Protokoll protokoll@hockey.no
Faktura faktura@hockey.no
Utdanning utdanning@hockey.no
Dommere dommer@hockey.no
Utvikling utvikling@hockey.no
Basishelg basishelg@hockey.no
Eliteleir eliteleir@hockey.no
Web web@hockey.no

Styret og utvalg Strategiplan

Ansatte

Ottar Eide

Ottar Eide

Generalsekretær

E-post: ottar.eide@hockey.no
Telefon: +47 98 22 00 06 / 22 89 56 44

   
Kristoffer Holm

Kristoffer Holm

Organisasjonssjef

E-post: kristoffer.holm@hockey.no
Telefon: +47 918 27 528 /  22 89 56 48

Geir Thomas Olsen

Geir Thomas Olsen

Dommersjef

E-post: geirthomas.olsen@hockey.no
Telefon: +47 958 36 804 / 22 89 56 53

Petter Salsten

Petter Salsten

Sportssjef

E-post: petter.salsten@hockey.no
Telefon: +47 901 98 920 / 22 89 56 55

Grethe Fjeldstad

Grethe Fjeldstad

Ansvarlig serie-/cupoppsett, TurneringsAdmin

E-post: grethe.fjeldstad@hockey.no
Telefon: +47 414 69 870 / 22 89 56 45

Espen Hegde

Espen Hegde

Prosjektleder Kjelkehockey

E-post: espen.hegde@hockey.no
Telefon: +47 922 32 716 / 22 89 56 47

Eivind Juul Pedersen

Eivind Juul Pedersen

Controller økonomi, ansvarlig klubblisens

E-post: eivindjuul.pedersen@hockey.no
Telefon: +47 994 73 879 / 22 89 56 54

Patrick Lorenzen

Patrick Lorenzen

Webansvarlig (50%)

E-post: patrick.lorenzen@hockey.no
Telefon: +47 22 89 56 52

Audun Moum Larssen

Audun Moum Larssen

Konsulent utvikling

E-post: audun.larssen@hockey.no
Telefon: +47 481 01 136 / 22 89 56 51

Jon Haukeland

Jon Norman Haukeland

Seniorrådgiver / Isbjørnprosjektet

E-post: jon.haukeland@hockey.no
Telefon: +47 915 19 626 / 22 89 56 46

Geir Thomas Olsen

Marianne Rønningsbakk

Serier, cuper / LiveArena

E-post: marianne.ronningsbakk@hockey.no
Telefon: +47 952 42 520 / 22 89 57 37

Jon Thore Thorstensen

Jon Thore Thorstensen

Salg / Marked

E-post: jon.thorstensen@hockey.no
Telefon: +47 924 82 830 / 22 89 56 57

 

Mimi Wikant

Marked / Arrangement
Overganger, ITC, spillerlisens

E-post: mimi.wikant@hockey.no
Telefon: +47 478 37 251 / 22 89 59 87