Grasrottrener - Del 3

Grasrottrener ishockey - Del 3 tar for seg barmarkstrening for barn i alderen 7-12 år. Delkurset skal sette deltakerne i stand til å sikre god, utviklende og fornuftig barmarkstrening for barna, samt utvikle barnas fysiske, psykiske og sosiale egenskaper. Det er også avgjørende å kunne ivareta barnas behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Hovedemner

  • Vekst og modning 
  • Alderstilpasset trening og treningsplanlegging 

Målgruppe

  • Personer som skal bidra som trenere i barneidretten 
  • Personer som ønsker å gå videre med NIHF sin trenerutdanning

Læringsmål

  • Kjenne til sentrale trekk ved barns utvikling i alderen 7-12 år.
  • Planlegge og gjennomføre alderstilpasset barmarkstrening med høy aktivitet og kvalitet.

Krav til forkunnskaper

Vurdering

Bestått/ikke bestått - Det stilles krav til 100% oppmøte for å bestå kurset.

Praktisk informasjon

Kurset avholdes digitalt og gjennomføres på kveldstid. Kurset avholdes 3-4 ganger i året ut ifra behov. Det er NIHF sentralt som er ansvarlig for å arrangere og gjennomføre kurset. Ta kontakt på vd@hockey.no om du har spørsmål rundt Grasrottrener ishockey - Del 3.