Trener 1

Trener I er første trinn i Norges Ishockeyforbunds trenerstige. Kurset retter seg mot trenere som skal fungere opp til U13 (12 år), og det krever ingen forkunnskaper. Det går over en helg, totalt 20 timer, og det inneholder både teori og praksis. Det er ingen spesiell eksamen, men bestått kurs krever full deltakelse.

Emnene ved Trener I er:

  • Trener- og lederrollen
  • Tekniske ferdigheter
  • Kjelkehockey
  • Regler og dommerens rolle
  • Kommunikasjon
  • Forsvarsspill
  • Angrepsspill
  • Alderstilpasset trening
  • Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt

Kurs Trener 1

15.-17. juni 2018: Manglerudhallen, Oslo

Mer info på Oslo IHK sine sider