Halltyper

Det finnes flere halltyper/kategorier, og NIHF har delt disse inn i fire ulike nivåer. Det er laget en oversikt med en del av kravene som er retningsgivende for de ulike typene.

Her finner du spesifisering av halltypene.

 

Internasjonale Ishockeyforbundet (IIHF) har delt inn halltypene i 4 kategorier, som er litt mer universelle. Disse er presentert som hallene small, medium, large og XL.