Norsk Ishockey / Organisasjon / Banestørrelse

Banestørrelse

Banene i Norge kan ha størrelsen (i følge regelboken):

Bredde: 26 – 30 meter.
Lengde: 60 meter.

Andre mål kan vurderes i helt spesielle tilfeller, og må godkjennes av NIHF.

NIHF får ofte spørsmål om hva som er NIHFs abefalte banestørrelse. NIHF anbefaler at flest mulig baner har størrelse 30x60meter, men vi mener dette er en avgjørelse som man må ta lokalt ut fra de behov som man mener er viktig for sitt anlegg og aktivitet.

 NIHF godkjenner baner som er minimum 26 meter brede og maksimum 30 meter brede, og alle baner med disse mål vil bli godkjent for avvikling av kamper. Når det gjelder landskamper så vil NIHF i stor grad prioritere arenaer der det er 30x60 meter.

Internasjonalt vil kamper i mesterskap nesten uten unntak spilles på baner som er 30 x 60 meter, en sbanestørrelse som er viktig at norske spillere benytter regelmessig i sine klubbkamper.

Noen momenter som kan brukes som argument for 30 meter bredde:

  • Med 30 meter bredde får man en større is med plass til mer aktivitet. De fleste steder er tilgang til tilstrekkelig istid en knapphet, som man bør ta hensyn til. For mange klubber er det ønskelig med flest mulig spillere på isen, og da vil en stor bane kunne romme flere utøvere.
  • Banen vil gi rom for mer aktivitet enn med redusert størrelse.
  • Dette er banestørerelsen som benyttes internasjonalt, og vil derfor være best egnet for de som også skal spille internasjonale kamper. Av sportslig hensyn mener NIHF at det er fornuftig og ønskelig at de beste spillerne som skal representere med landslag har en hverdag der de trener og spiller kamper på tilsvarende banestørrelse som de vil møte i andre land og i mesterskap.
  • Kunstløp foretrekke baner som er 30x60m.

Noen momenter som kan brukes som argument for 26 meter bredde:

  • Mindre spilleflate som gir en litt annen type ishockey, og som noen synes er interessant. Spillet blir noe mer intenst i og med at det er mindre plass og tettere mellom spillerne.
  • Man sparer noe energi i og med at man sparer islegging av ca 240 m2 is. I tillegg vil nye anlegg også spare noe energi fordi rommet som skal ventileres og eventuelt varmes opp er mindre.
  • Byggekostnadene vil være noe lavere når man kan redusere bredden på bygget.
  • Ved rehabilitering av eldre ishaller vil redusert benebredde kunne gi rom for ekstra tribuneplass eller andre funskjoner som det da blir ledig areal til.

 

Det må også presiseres at det ikke er et absolutt valg mellom 26 eller 30 meter, men at man også kan velge f.eks 28,5 meters bredde. Det gir dermed litt smalere bane, men ugjør ikke så stor forsjell i forhold til baner med Olympiske mål