Norsk Ishockey / Organisasjon / Anlegg / Diverse angående ishaller

Diverse angående ishaller

Sertifisering av ishaller

Alle ishaller i Norge skal sertifiseres, og det er Arena- og Arrangementsutvalget (AAU) ved Lars Killi (lars.killi@hockey.no) som foretar denne sertifiseringen. Dokumentet som brukes finner dere her.

Garderober

Det vil bli krav om minst 6 ordinære garderober i hver hall dersom man skal søke spillemidler.
Garderobestørrelse: min 40 kvm + dusj/toalett.


Dommergarderober: 2 stk inkludert dusj/toalett. Disse må ha plass til minst 5 personer med tilhørende benkeplass.

I og med at jentehockey er sterkt voksende mange steder, så stiller det krav til bedre garderobekapasitet. Dette må man ta hensyn til når det planlegges antall garderober for nye anlegg, eller dersom anlegg skal rehabiliteres.

Tilgangen til garderobene bør være fra en gang der man kan bruke utesko. Fra garderobene til isen bør man ikke gå via arealer der man går med utesko. Man må med andre ord skille ren og skitten sone til/fra garderober.

 

Tribuner

Alle haller bør ha tribuner. Enkle treningshaller (gjerne hall nr 2) bør ha plass til 200 tilskuere. Haller for spill opp til 1. divisjon bør ha kapasitet til 1 000 tilskuere.

Krav til hallene i Eliteserien Menn er min 2 000 publikumsplasser, hvorav min 1 000 er sitteplasser.

 

Lys

Krav til hallene i Eliteserien Menn: 1200 - 1400 lux (fargetemperatur: Ra 70-85). Ved TV-opptak, som skjer i alle hallene er kravet min 1200 lux for TV-sending. I andre haller: min 800 lux.

Det skal være jevn belysning over hele isflaten.

 

Ismaskin

På grunn av krav til godt inneklima og av miljøhensyn anbefales det på det sterkeste at alle nye ismaskiner har elektrisk drift. Dersom man likevel velger anskaffelse av annen type ismaskin må det være meget god ventilasjon i hallen.

 

Toaletter

Skal være tilgjengelig for publikum og utøvere.

 

Universell utforming

Alle ishaller skal tilfredsstille krav til universell utforming.

 

Høyde under taket

Det skal alltid være min 5,5 meter fri høyde over hele banen (de enkleste treningshallene uten tilskuerplasser kan ha 5 m fri takhøyde). I større publikumshaller bør takhøyden ellers være min 7,5 meter (men f eks kube kan plasseres ned mot 5,5 meter). Man må ta tilstrekkelig hensyn til siktlinjer for publikum.

 

Energi

Ishaller er anlegg som krever mye energi, og det er stort fokus på å få ned energikostnadene i denne type anlegg. NIHF har et tett samarbeid med NTNU/SIAT der nettopp tekniske løsninger som kan redusere energibruken er i fokus. Alle som skal bygge ishaller bør ha kontakt med NTNU/SIAT for vurdering av ulike løsninger.