Vant

NB! NIHF har endret kravene til minste høyde på beskyttelsesglasset bak mål og 4 meter foran mållinjen ned til minimum 180 cm. Dette er et resultat av at andre land også har redusert kravene til tilsvarende. Høyden har liten sikkerhetsmessig betydning, og med lavere beskyttelsesglas vil kostnadene reduseres betydelig.

Kravene til nye vant er hjemlet i reglementet fra Internasjonale Ishockeyforbundet (IIHF) (vedtatt på kongressen i mai 2014), som igjen er videreført i reglementet til NIHF (se spillereglene s. 19-20). Hovedessensen er at sikkerheten til spillerne er bedre ivaretatt med de nye kravene. Fleksibiliteten og bestandigheten i glassene er vesentlig endret, i tillegg til at de skal være høyere enn tidligere glass både bak mål og langs sidene. Det skal heller ikke være stor kant på toppen av vantet, inn mot glasset. En tredje endring er at selve vantet skal være lavere enn dagens vant. Bakgrunnen for disse endrede kravene er sikkerheten til spillerne, hvor det viser seg at fleksible vant fører til færre skader (spesielt skulder og hode).

NIHF's styre har vedtatt nye krav, og en innfasingsplan for hallene. Det har den senere tiden vært arbeidet blant leverandørene for å finne best mulig løsning med nye vant, og en mulig ombygging av eksisterende vant. Leverandører av leverte vant må kontaktes for vurdering av dette.

Det finnes flere leverandører/produsenter av vant som tilfredsstiller kravene som gjelder fleksibilitet, kvalitet, høyde osv.  På IIHFs hjemmeside finnes en oversikt over en del av leverandørene  i Europa. Ut over listen fra IIHF så finnes det enkelte andre leverandører som leverer godkjente vant.

Alle ishaller i Norge skal ha godkjente, fleksible vant dersom det skal spilles kamper i ishallen. 

Det kan søkes om inn til kr 700 000 i spillemidler til rehabilitering av vant som er mer enn 10 år gamle. Se mer info her.

Krav

Vantets høyde (inkludert blå toppstokk): 110 cm over isflaten.

Beskyttelsesglass (plexiglass eller liknende akrylmateriale): NIHF har i mars 2016 vedtatt endringer av kravene til høyden på beskyttelsesglasset bak mål  og minimum 4 meter fra mållinjen mot blålinjen. Beskyttelsesglasset skal være minimum 180 cm bak mål og 4 meter fra mållinjen.  Det anbefales at haller der det  spilles eller forventes spilt internasjonale kamper skal ha 240 cm høye beskyttelsesglass bak mål.  Over beskyttelsesglasset skal det være sikkerhetsnett i henhold til spesifiksasjoner.

Beskyttelsesglasset skal være 180 cm over vantet på langsidene, bortsett fra foran spilleboksene (se for øvrig spillereglene s. 19-20).

Noen momenter som NIHF vil presisere er:

 1. Høyden på vantet (ikke inkludert beskyttelsesglass):
  Krav til ny høyde på vantet er 107 cm over isflaten.Det skal være en blå topplist oppå vantet. Denne topplisten skal være 110 cm over isflaten. NIHF kan også være fleksibel på vanthøyden dersom man bytter til «riktige» glass, og har tilfredsstillende toppstokk på vantet. Det forutsettes videre at vantet ikke er vurdert som for lite fleksibelt.
 2. Rehabilitering av vant der dette er mulig:
  Nyere vant kan antageigvis endres til godkjent vant ved skifte fra glass til plexi. De ulike leverandørene har løsninger som eventuelt kan godkjennes. Det innebærer at NIHF dispenserer på selve vantets høyde, men man må ha ny, flexibel plexi som er av riktig høyde og av tilfredsstillende fleksibilitet. Dette må tas opp med den enkelte leverandør.
 3. Krav til «glass-type»:
  Nye vant skal være fleksible, og ikke være av glass. Det finnes ulike løsninger av akrylglass eller lignende. Tykkelsen og bestandigheten kan vi ikke gi dispensasjon på, men det er kun de dyreste som er behandlet slik at det ikke setter så lett merker på glassene. I tillegg er PMMA-akryl bedre med hensyn til gjennomsiktighet. Det finnes andre løsninger (PC, polycarbonat) der det ikke er jevn gjennomsiktighet. Disse passer ikke der det er tribuner/publikum.
 4. Størrelse på banen:
  I reglementet står det at det er anbefalt banestørrelse på 26-30 meter. Banelengden skal være 60 meter (anbefalt).

Krav til løsninger og flexibilitet

Det er ulik kvalitet på plexi og andre egnede materialer. Det er viktig at man ved innkjøp vurderer gjennomsiktbarhet, vedlikeholdplaner og så videre slik at man får et vant som er tilpasset den kvaliteten man ønsker. Enkelte plexi har dårligere gjennomsiktbarhet enne andre, og noen bryter sikten dersom man ser på skrå gjennom plexien. Dette er ikke bra for publikum og eventuell filming/TV-dekning. Bredden på feltene av plexi med stendere er også avgjørende for hvordan man opplever gjennomsiktbarheten av et vant.

Det finnes ulike testmetoder for måling avfleksibilteten av vant. Det er viktig at man ved innkljøp ber om dokumentasjon av fleksibilitet og bestandighet.