Innledning - Hvorfor rekruttere?

Skal en klubb ha en virksomhet med et sportslig tilbud over tid er rekruttering av nye barn hvert år vesentlig. Rekruttering er den enkeltstående viktigste tingen en klubb kan gjøre for å sikre vekst og utvikling, på og utenfor isen. Ny-rekruttering er helt avgjørende for at klubben skal kunne opprettholde aktivitetstilbudet over tid.

Tidligere var det slik at barn i nærheten av idrettsanlegg naturlig søkte seg til idrettslaget. Dette er i endring. Særlig innen ishockeysporten, hvor man er avhengig av ishall. Mange av våre utøvere bor ikke rett i nærheten. Deres første møte med oss er ikke lenger som følge av naboskapet til et anlegg. De har enten kunnskap om ishockey gjennom foresatte, bekjentskaper, eller de rekrutteres inn via mer eller mindre aktiv markedsføring. Ofte via noen som allerede er involvert.

Vi vet det for mange er en terskel å oppsøke ukjente idretter. For ishockey kan den oppleves som ekstra høy. Man har kanskje liten eller ingen erfaring, kan lite om utstyr, hører det er dyrt, og ishallen kald. Vår oppgave blir derfor å senke terskelen. Dette gjøres gjennom god informasjon på forhånd, og et trygt og godt første møte. Når så barna inntar isen er det meste gjort. Her møter de utdannede instruktører, trygge voksne som ser hvert barn. Gjennom å lære grunnleggende ferdigheter vil barna oppleve mestring og læring, noe som skaper trivsel og motivasjon til å komme igjen.

Vårt hovedverktøy i rekruttering er klubbenes skøyte- og ishockeyskole (SHS). Det er her man møter klubben for første gang. Et viktig møte, som for mange har betydd livslang kjærlighet. Men barn dukker ikke opp på skøyte- og ishockeyskolen av seg selv. De må få vite om den. Og jo flere som vet om den og møter opp, desto sterkere blir rekrutteringen.

Rekrutteringsarbeidet må følge en plan og være av styrets (enkeltmedlemmer) definerte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene med å iverksette planens ulike deler kan med fordel fordeles på flere medlemmer (både i styret, klubbens administrasjon og frivillighet).

NIHF sin rekrutteringsstrategi skisserer hva som skal til for å iverksette en suksessfull rekrutteringsplan lokalt. Erfaringene er hentet fra miljøer med vellykket rekrutteringsarbeid, både i inn- og utland. Strategien er bygget opp stegvis for å illustrere en hensiktsmessig rekkefølge i rekrutteringsarbeidet. I rekrutteringsstrategien finnes det flere maler. Malene er generelle og er ment som et utgangspunkt der hver enkelt klubb kan vurdere å gjøre sine lokale tilpasninger.

Husk, vellykket rekrutteringsarbeid gjør ikke seg selv, det krever hardt og strukturert arbeid over tid. Lykke til!