Isbjørnprosjektet

Samlingene våren/sommeren 2020 er avlyst grunnet Koronavirus-pandemien.

Isbjørnprosjektet er betegnelsen på Norges Ishockeyforbunds sentrale spillerutviklingsprosjekt, og omfatter både samlinger for et nærmere bestemt antall spillere i årsklassene U16 – U18, samt oppfølging av klubber og ishockeygymnas gjennom såkalte Isbjørncoacher som besøker klubbene med jevne mellomrom i løpet av året.

Formålet med prosjektet er å bidra til utviklingen av spillere til nasjonalt og internasjonalt elitenivå, fundert på Ishockeyforbundets verdigrunnlag og akseptert metodikk for trening og utvikling.