Trener 2

Med utgangspunkt i Trener I-kurset gir Trener II en fornuftig progresjon i den enkeltes treners kompetanse. Målgruppa er trenere som ønsker å praktisere fra U13 til U19. Det er selvfølgelig også åpent for andre, som uavhengig av nivå, ønsker å videreutvikle seg som trenere. Målet for kurset er at deltakerne skal være i stand til å drive målrettet trening og spillerutvikling opp mot elitenivå. Nødvendig forkunnskap er Trener I.

Kurset består av to deler. Del 1 gjennomføres på vinteren, og går over fem dager. Del 2 holdes på våren, og går over 3 dager. For å bli uteksaminert med Trener II-status må man bestå en praktisk-metodisk eksamen. Den praktiske delen følges opp med en muntlig eksaminasjon.

Innhold del 1:

 • Å score mål
 • Å spille back
 • Skøyteteknisk trening
 • Effektiv istrening
 • Dropper
 • Spill i over- og undertall
 • Situasjonsbestemte roller
 • Spillesystemer
 • Lagledelse og coaching
 • Antidoping

 

Innhold del 2:

 • Styrketrening
 • Utholdenhetstrening
 • Idrettsspesifikk basistrening
 • Arbeidskrav og kapasitetsprofil
 • Praksis