Norsk Ishockey / Dommer / Dommerkontakt - Klubbdommeransvarlig (KDA)

Dommerkontakt - Klubbdommeransvarlig (KDA)

Dommerkontakten i en klubb skal bidra til økt fokus på utvikling av nye dommere samt bistå med å videreutvikle og ta vare på dagens dommere.

 

Alle klubber i norsk ishockey skal ha en dommerkontakt – klubbdommeransvarlig (KDA). Dette er regulert i NIHF’s Administrasjonsreglement, kravet har kommet som et resultat av at man ser et behov for økt fokus på rekruttering og utvikling av nye dommere.

Dommerkontakten må ikke ha dommerfaglig bakgrunn selv om dette vil være en fordel. Dersom din klubb ønsker bistand til å bygge opp kompetanse rundt denne funksjonen vil NIHF og Dommerutvalget alltid bistå.

Hovedoppgaven for en Dommerkontakt vil være å arrangere og gjennomføre Klubbdommerkurs for yngre spillere, gjerne i årsklassene U14 – U15. Deretter organisere slik at deltakerne kan dømme kamper arrangert av egen klubb i klassene opp til og med U13.

En dommerkontakt må ikke nødvendigvis delta for en klubb med lag i yngre årsklasser, nye dommere kan rekrutteres fra alle alderstrinn opp til og med senior. NIHF har årlig en kursvirksomhet for alle som ønsker å bidra, spesielt kan nevnes FastTrack. Dette er et kurs - oppfølging for tidligere spillere med ferdigheter som tilsier at de kan ta steget ut som dommer raskere enn de yngste.

Det er som nevnt over krav om dommerkontakt hos alle klubber dette gjelder også klubber på øverste nivå, her har de fleste klubber ingen lag i lavere serier men en breddeklubb i samme ishall. Det oppfordres til at disse klubbene finner et samarbeid for dommerutvikling, de kan gjerne benytte samme dommerkontakt.

Kontakt NIHF dersom dere har kandidater til FastTrack. dommer@hockey.no

 

Bør jeg skrive en kontakt med min klubb - Bør vi skrive kontrakter med våre dommere?

NIHF mener det vil være mange fordeler for både dommer og klubb dersom man tar seg tiden til å sette opp en kontrakt mellom dommer og klubb. En kontrakt vil være med på å skape rom for langsiktig og god planlegging for begge parter. Nedenfor er det lagt ut forslag til kontrakter, benytt gjerne disse som en mal eller et utgangspunkt. Spørsmål rundt kontrakter for dommere og dommerkontakt - klubbdommeransvarlig kan rettes til NIHF.