Dommerkontakt - Klubbdommeransvarlig (KDA)

Dommerkontakten i en klubb skal bidra til økt fokus på utvikling av nye dommere samt bistå med å videreutvikle og ta vare på dagens dommere.

 

Alle klubber i norsk ishockey skal ha en dommerkontakt – klubbdommeransvarlig. Dette er regulert i NIHF’s Administrasjonsreglement, kravet har kommet som et resultat av at man ser et behov for økt fokus på rekruttering og utvikling av nye dommere.

Dommerkontakten må ikke ha faglig bakgrunn som dommer selv om dette vil være en fordel. NIHF vil bistå med det som er nødvendig dersom din klubb ønsker bistand og støtte til å bygge opp denne funksjonen.

Hovedoppgaven for en Dommerkontakter vil være å arrangere og gjennomføre Klubbdommerkurs for yngre spillere, gjerne i årsklassene U14 – U15. Deretter organisere slik at disse kan dømme kamper for lagene som er opp til sin egen årsklasse.

En dommerkontakt må ikke nødvendigvis delta for en klubb med lag i yngre årsklasser, nye dommere kan rekrutteres fra alle alderstrinn opp til og med senior. NIHF har årlig en kursvirksomhet for alle som ønsker å bidra, spesielt kan nevnes FastTrack. Dette er et kurs for tidligere spillere med ferdigheter som tilsier at de kan ta steget ut som dommer raskere enn de aller yngste.

Det er som nevnt over krav om dommerkontakt hos alle klubber dette gjelder også klubber på øverste nivå, her har de fleste klubber ingen lag i lavere serier men en breddeklubb i samme hall. Det oppfordres til at disse klubbene finner et samarbeid for dommerutvikling, de kan gjerne benytte samme dommerkontakt.

 

Kontakt NIHF dersom dere har kandidater til FastTrack.

Andre spørsmål kan rettes til dommer@hockey.no

 

Dokumentene nedenfor er til hjelp for klubb og den lokale dommerkontakten


Dommerkontakt - hvordan hvorfor
NIHF Håndbok for Klubbdommeransvarlige 1.0