Norsk Ishockey / Dommer / Klubbdommeransvarlig

Klubbdommeransvarlig

Klubbdommeransvarlig skal bidra til å ivareta, følge opp og utvikle eksisterende og nye dommere i sin klubb.

Hovedoppgaven for en Klubbdommeransvarlig vil være gjennomføring av lokal kursvirksomhet. Videre er følger dommerrelatert planlegging og tilrettelegging for kampaktivitet innen barneidretten lokalt i egen ishall

Det er ikke et krav eller en nødvendighet at en Klubbdommeransvarlig har dommerfaglig bakgrunn selv om dette vil være en fordel. Vel så viktig som dommerfag anser vi at uttrykket «lagleder» benyttes for å se etter resurser for oppfølging lokalt.

Samarbeid og inkludering i egen klubb er helt nødvendig og viktig for at Klubbdommeransvarlig skal kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte.

Begrepsavklaring:

 • Dommerkontakt,
 • Klubbdommeransvarlig, KDA
 • Dommerlagleder.

Begrepene dukker opp flere steder hos både NIF og NIHF men har til felles at de omtaler samme funksjon.

Være lagleder og ivareta klubbens dommere.

Planlegge, tilrettelegge og sørge for gjennomføring av Regel / Klubbdommerkurs, september – oktober.

Sette opp dommere til kampaktivitet opp til og med U13 i regi av egen klubb.

Opprette god kommunikasjon inn mot NIHF Regionsansvarlig for dommere.

Hovedoppgaven for en Klubbdommeransvarlig vil være å arrangere og legge til rette for Lokale Klubbdommerkurs. Dette er hovedarenaen for rekruttering av nye dommere til Norsk Ishockey.

Klubbdommerkurs bør arrangeres for hele lag-enheter der innlæring av regelverk, og tilbud om å dømme kamper skal være målsettingen. Samtidig kan egne kurs for mindre grupper, eller utvalgte grupper, være like riktig om dette er passende for din klubb.

Der hvor hele lag kalles inn til kurs bør trenere og ledere også delta, dette virker normalt som disiplinerende på en gruppe som ofte kanskje ikke forstår hvorfor de er på denne type kurs. Kursene bør ikke avholdes med for lav alder på deltakerne, 13 til 14 år kan vise seg å være en passende start.

Deltakere på Klubbdommerkurs kan være:

 • Lag i klubbens ungdomsavdeling
 • Tidligere spillere
 • Ledere , trenere og foreldre
 • Klubbens Fair-Play verter

Etter Klubbdommerkurs er det smart å ha et tilbud til dommerne, enkelte ønsker å dømme kamper så snart som mulig og andre mister raskt interessen. Derfor er det alltid lurt å legge kursene så tett opp mot oppstart av kampaktivitet som mulig.

 • Kontakt din Regionsansvarlig for dommere for tilgang på oppdatert kursmateriell.
 • Lag deltakerlister for eget bruk inn mot kampplanlegging og dommeroppsett
 • Ha alltid lister med oppdatert data på dine aktive dommere

I samarbeid med klubben sørge for dommeroppsett til seriekamper og serieturneringer opp til og med U13. God og tidlige planlegging vil gjøre at du får best mulig oversikt.

Jevn kampfordeling og at alle får testet dommergjerningen er viktig.

Opprett en informasjonskanal mellom klubben/ deg og dommerne, vær ute i god tid slik at dommerne får tid og anledning til å planlegge sine kamper.

Krav til antall dommere og dommernes alder er regulert i Kampreglementet §2-5.

Pilotprosjektet 3vs3, smålagsspill, er sendt alle klubber med en oppfordring til å teste ut. Pass på at du også bli involvert i din klubb sine planer og utprøving av dette prosjektet.

Det er alltid godt for nye dommere å ha noen som er der for dem. Dette kan være Klubbdommeransvarlig, men kan også være klubbens Fair Play vert eller andre.

Bør Klubbdomemransvarlig skrive en kontakt med min klubb?

Bør klubben skrive kontrakter med sine dommere?

NIHF mener det vil være fordeler for både dommer, klubbdommeransvarlig og klubb dersom man tar seg tiden til å sette opp en kontrakt, dette gir avklaringer på forventninger. En kontrakt vil videre være med på å skape rom for langsiktig og god planlegging. Nedenfor er forslag til kontrakter, benytt gjerne disse som en mal eller et utgangspunkt.

Modellen idretten er organisert etter bestemmer at det er klubbleddet som rekrutterer dommere inn til Norsk ishockey. For en klubb med aktivitet for barn og ungdom kan rekruttering derfor fremstå som enklere enn for en klubb uten tilsvarende aktivitet.

Samtidig krever all kampaktivitet dommere for korrekt kampavvikling, og kravet om rekruttering stilles derfor til alle deltakende klubber.

 • Har din klubb en ungdomsavdeling må rekrutteringen starte med Klubbdommerkurs rettet mot de unge.
 • For klubber med utelukkende aktivitet på seniornivå kan samarbeid med nærliggende klubber være en løsning.

FastTrack er ikke et dommerkurs, men en betegnelse, dette kan være veien en tidligere spiller kan gå om det er interesse for å bli dommer. Dette er ofte personer som har med seg en gode skøyteferdigheter og god spilleforståelse og som vil ta stegene i NIHF Dommerstige raskere enn enkelte andre.   

Tidligere spillere:
Det vil alltid være spiller som faller fra, dette kan ha forskjellige årsaker og det kan skje på forskjellig alder. Din klubb vet hvem dette er. Jobb aktivt for å nå ut til denne gruppen, her har vi i mange tilfeller sett at det er mange ivrige og gode dommere.

Foreldre eller Andre voksne:
Alle kan ikke bli hockeydommere, men om man har en basis av skøyteferdigheter kan det la seg gjøre om innstillingen er der. Det er ingen begrensninger på alder eller fasong, Norsk ishockey har nivåer for alle som vil delta og bidra.

Hos oss i Norsk ishockey er alle velkommen og vi har en plass for alle.

Kompetanse er så mangt, alle har ulik kompetanse, mer viktig er interesse.Dommerfaglig kompetanse er ikke noe krav for å være Klubbdommeransvarlig, mer viktig er interesse og lidenskap for idrett og ishockey.

NIHF og Regionene vil med våre tillitsvalgte og ildsjeler gjerne ha inn nye bidragsytere og stiller mer enn gjerne opp for å bidra til å bygge miljøer og funksjoner.

 

Ønsker du kontakt med NIHF er dette adressen du gjerne kan benytte dommer@hockey.no alternativt kan du søke opp ansatte direkte på denne siden.

Vik Stian NIHF Region Midt viksti@frisurf.no  92204791
Sørensen Anders Engdahl NIHF Region Viken Vest anders@nit-hockey.no  90194101
Bakken Rune Solholm NIHF Region Innlandet og Romerike rune.solholm.bakken@gmail.com 93620957
Bjørnson Tobias Ambjørn NIHF Region Oslo og Viken Øst tobbjo90@gmail.com  40641787
Persson Christian Bo NIHF Region Oslo og Viken Øst christian@va365.no  98672595
Kaland Kjetil Nilsen NIHF Region Sørvest kjetil.kaland@gmail.com  99717031
Westblom Nils Olof Joakim NIHF Region Sørvest westblm_@hotmail.com 41299073
Larsen Atle Norum Norges Ishockeyforbund / Nord an@hockey.no  99092866
Wikstrand Morthen Norges Ishockeyforbund morthen@moveitxpress.no  97600700
Olsen Geir Thomas Norges Ishockeyforbund gto@hockey.no  95836804
Harbitz-Rasmussen Elise Christine Norges Ishockeyforbund eliseharbitzr@gmail.com  91745551
Krogh Janne Vestheim Norges Ishockeyforbund janne_krogh@yahoo.no  98421802
Evensen Henning Norges Ishockeyforbund henning@profilgutta.no 92034111
Roander Theo Schrader Norges Ishockeyforbund theo.roander@gmail.com  95009363

For å få en god og fungerende dommergruppe må denne følges opp. Fasit på god oppfølging fins ikke, men det starter ofte med ivaretagelse og det at dommerne ivaretas og inkluderes.

 • Etablerer gode rutiner klubbens dommere og man er garantert en god start
 • Vurder å behandle dommerne noe likt som en lag-enhet
 • Jobb med veiledning og tilbakemeldinger, både menneskelig og faglig
 • Etabler gode kommunikasjonskanaler internt
 • Etabler god kommunikasjon frem til Regionsansvarlig for dommere

En dommer kan være klubbdommer hele sin karriere. Andre vil opp og frem, søke nye utfordringer. Det er mer vanlig enn uvanlig at en dommer vil forsøke seg på nye nivåer og Klubbdommeransvarlig er nøkkelen for at en dommer kommer fra Nivå 1 i klubben og over på Nivå 2 i regionen.

 • Det er Klubbdommeransvarlig som i samråd med Regionsansvarlig flytter dommere fra Klubb til Regionalt nivå

Det er ingen hindringer for at en dommer som har tatt steget ut fra Nivå 1 skal kunne fortsette og på klubbnivå samtidig som dommeren også dømmer på høyere nivåer.

En klubb med dommere på flere nivåer er normalt en klubb som driftes godt. Denne klubben har investert i sitt miljø og får normalt store økonomiske besparelser i forbindelse med kampavviklingen.

En klubb uten egne dommere vil føle alle dommerutgifter som svært belastende, tilreisende dommere har krav på å få dekket alle utgifter reiser etter statens regulativer for diett. Legg også til at NIHF vil pålegge gebyrer til de klubber som ikke har nødvendig antall dommere

En klubb med egne lokale dommere vil kunne slippe store utgifter rundt reise, diett. Å sette opp eksakte eksempler på summer er vanskelig. I gebyr til NIHF kan en dommer fra eller til ligge på kr  2’ til 17.000, alt avhengig av nivået klubben spiller på.

Langsiktige investeringer er ofte trygge og ufarlige, videre resulterer de ofte i avkastning. Forsøk å tenk slik også på klubbens dommere, en dommerkarriere kan raskt vare i 30 - 40 år.

Derfor vil vi oppfordre alle klubber til å gi sine dommere nødvendig oppmerksomhet, støtte opp med gode to-veis kontrakter og tenke langsiktig.

Det lønner seg!

Det er et krav om at alle klubber har en Dommerkontakt.

LOV FOR NORGES ISHOCKEYFORBUND §29
Styret i alle klubber skal ha en jenteansvarlig og dommeransvarlig. Dommeransvarlig kan være samme som klubbens Klubbdommeransvarlig, men dette er ikke et krav.

Administrasjonsreglementet §5
Hver klubb skal ha en definert dommerkontakt / klubbdommeransvarlig. Funksjonen skal registreres i SportsAdmin innen 1. oktober hver sesong. Dersom ikke funksjonen er registrert ilegges gebyr tilsvarende 1 manglende dommer.

Administrasjonsreglementet §5 regulerer også kravene er til antall dommere pr klubb og påmeldt lag.