Norsk Ishockey / Dommer / Dommerveileder

Dommerveileder

Dommerveilederen rolle

Dommerveilederen skal være dommernes støtte og coach før under og etter en kamp. Alle veiledere er til for dommernes skyld og ikke motsatt, målet er hele tiden å støtte og utvikle de som er aktive dommere. Dommerveilederen kan ikke delta eller påvirke noe som helst av det en dommers funksjon er i og under en kamp.

I lavere serier kan en dommerveileder bistå en dommer dersom dette er naturlig og til kampens beste rundt et regelspørsmål.

Norges ishockeyforbund administrerer Dommerveilederne via NIHF’s Dommerutvalg som fordeler og setter opp veiledere i de seriene og til de kampene de mener dette er formålstjenlig. Det kan være dommerveiledere tilstede og i arbeid selv om disse ikke formelt er knyttet til en kamp.

Under utdanning av Dommerveiledere skilles det på Elite og Bredde, utgangspunktet og prinsippene er like, skillet går for det meste på fremgangsmåte og fokusområder da dommere i Elite naturlig nok har en annen bakgrunn enn dommere i Bredde. Det samme gjelder naturlig nok også i en Dommerveileders arbeid.

Domemrveileder, Dommercoach, Dommerobservatør er alt samme navn på samme funksjon

Dokumenter for Dommerveileder


Dommerveileder guide NIHF 1.0