Norsk Ishockey / Dommer / NIHF Regionsansvarlig - Dommere

NIHF Regionsansvarlig - Dommere

Regionsansvarlig er en del av NIHFs Dommerutvalgs resurspersoner og er ansvarlig for dommerarbeidet i den enkelte region / krets.

Regionsansvarlig følger opp enkeltdommere og dommerkontakter / Klubbdommerkontakter i sitt område. En stor del av arbeidet er å utarbeide dommeroppsett i den aktuelle region, dette gjøres ofte i samråd med NIHF dommeransvarlig bredde.

Det skal årlig holdes et Kretsdommerkurs for hver aktiv region / krets, regionsansvarlig setter opp dette kurset i samråd med sin lokale krets. Kurset og gjennomføring av dette beskrives i NIHFs Administrasjonsreglement samt under menylinjen Dommerkurs – Kretsdommerkurs.