Norsk Ishockey / Dommer / NIHF Regionsansvarlig - Dommere

NIHF Regionsansvarlig - Dommere

NIHF Regionsansvarlig for dommere er en del av NIHFs Dommerutvalgs resurspersoner, og er ansvarlig for dommerarbeidet i den enkelte region.

Regionsansvarlig for dommere utnevnes enten fra NIHF eller Regionen, og inngår i en gruppe ansvarlige som videre arbeider tett sammen med NIHF dommeransvarlig Bredde.

Funksjonen er et viktig bindeledd og innehar helt nødvendige oppgaver innen kursvirksomhet og dommeroppsett.

Dersom regionen har spesielt høy aktivitet eller stor geografisk utstrekning vil det være naturlig at funksjonen utføres av mer enn en person.

Eliteleir 32 Morthen.jpg

Ansvarlig og pådriver for det daglige og langsiktige dommerarbeidet regionalt, et bindeledd mellom klubb, region og NIHF.

Utvikling og oppfølging av dommere regionalt, arbeide aktivt mot klubber og inn mot NIHF.  

Koordinere, samle og dele informasjon i den daglige driften samt ved opp og nedflytting av dommere i NIHF Dommerstige.

Honorar for utført sesong utbetales fra NIHF via Visma etter endt sesong.

 

Veiledning og oppfølging av Regionsdommere

Oppfølging av Klubbdommeransvarlige for kartlegging i klubbleddet slik at dommere naturlig kan ta steg fra Nivå 1 til Nivå 2 - en fortløpende prosess. Klubbesøk kan være en naturlig del av denne prosessen.

Kontakt og samarbeid med NIHF Dommeransvarlig Bredde for oppmelding av kandidater til Nivå 3 - etter sesongslutt.

Løpende samarbeid med NIHF Dommeransvarlig bredde for og uttak for deltakelse turneringer og camper

Bidra til å vedlikeholde korrekte lister og oversikt over regionens aktive dommere og klubbdommeransvarlige

Følge opp at Klubbdommeransvarlige slik at hver klubb innehar oppdatert materiell og avholder en oppdatert klubbdommerutdanning hver sesong.

Det løpende arbeidet er å utarbeide dommeroppsett i aktuell region, dette skal gjøres i samråd med NIHF dommeransvarlig bredde.

Klassene U14, U15 og U16 er de primære klassene, årsklasser utover dette avtales med NIHF Dommeransvarlig bredde

Dommeroppsettet utarbeides i hovedsak over tre hoved oppsett, tre ganger pr sesong

  1. September – November
  2. Desember - Januar 
  3. Februar – April

Dommeroppsettet må fortløpende vedlikeholdes og kvalitetssikres opp mot forfall og annet som inntreffer.

Dommerveiledere fordeles der Regionsansvarlig mener det er hensiktsmessig og ellers i samråd med NIHF Dommeransvarlig bredde

Hver region skal i løpet av to første helger i september avholde Regionsdommerkurs

Kursinnhold er teoriutdanning, teoriprøve og innføring i skøytetester på is alternativt praktisk opplæring på is

Regionsansvarlig koordinerer og setter opp dette kurset i samråd med regionen og NIHF dommeransvarlig bredde.

Kurset er også omtalt og beskrevet i NIHFs Administrasjonsreglement samt under menylinjen Dommerkurs – Kretsdommerkurs. Kursmateriell distribueres fra NIHF Dommeransvarlig bredde

Etter gjennomført kurs skal oppdaterte deltakerlister meldes til NIHF Dommeransvarlig Bredde for ajourføring av databaser.