Norsk Ishockey / Dommer / Dokumentsenter

Dokumentsenter

Informasjonsside for rask og tilgang til nødvendig informasjon, regler dokumenter osv, dommerrelatert. 

Rapport om straff Bredde

Rapport om straff Prestasjon

Disiplinærstraff - Matchstraff:

 • Det skal alltid skrives rapport ved tildelt Matchstraff
 • Det skal alltid skrives rapport ved tildelt Game Misconduct (20 minutter) for Fysisk angrep på dommer - Dårlig oppførsel mot dommer - Usportslig opptreden

Sjekk alltid at tildelt straff er korrekt ført i TA - Hockey Live.

 • En Matchstraff (25 min) føres på en linje, årsak og 25 minutter matchstraff
 • En Game Misconduct (20 min) føres på en linje, årsak og 20 minutter Game Misconduct.

Det skal ikke skrives rapport for:

 • Hendelser der det idømmes stor straff (5 min) + Game Misconduct (20 min)

NIHF - IIHF Official Rulebook 2023-2023 - Norsk oversettelse
IIHF Official Rulebook 2022-2023 - Engelsk /IIHF nettside
IIHF Situation Handbook 2022-2023 - Engelsk v.1.0_22

Her kommer du videre til siden Lover, Regler og Bestemmelser for Norsk ishockey

Her kommer du videre  til siden IIHF OFFICIATING hvor du kan finne informasjon som regelbok, officials handbook og annet nyttig

Her kommer du videre til siden IIHF RULES & REGULATION hvor du blant annet finner Sport Regulations

For alle kamper på LITEN bane henvises det til NIHF Kampveileder.

 

Kamper på STOR bane reguleres i NIHF Spilleregler og Kampreglement.
Videre følger et utdrag:  

 • Icing gjelder for alle nivåer, hybridicing fra og med U14.
 • Målvaktens begrensede område gjelder på stor bane.
 • Det skal være et mål å alltid ha tre dommere på isen ved stor bane.
 • Taklinger tillates fra og med U12.
 • For kvinne og jentehockey, reguleres Ulovlig kroppstakling i Spillereglene 101.

 • U12 - Faste intervaller for spillerbytt, hybrid bytt. Bytte kan utføres ved idømt icing.
 • JU13/U13 spilles med vanlige spillerbytt (ikke faste avblåsninger eller hybrid-bytt), prinsippet om at alle skal spille likt gjelder.
 • JU13/U13 og yngre er det ikke tillatt å erstatte målvakten med en utespiller annet enn under eventuell avventende utvisning
 • Fra og med U14 kan flyvende spillerbytte utføres, unntatt ved icing, målbur tilfeldig ut av stilling eller blokkering av puck spilt fra motsatt banehalvdel.

 • Policydokumentet gjelder opp til og med U15.
 • Dersom en spiller, på hvilket som helst nivå under senior, idømmes stor straff (5 minutter), skal alltid en Liten disiplinærstraff (Game Misconduct) legges til. 
 • Kampreglementet er det retningsgivende dokumentene ved idømmelse av utvisninger og utvisningstid.

NIHF kampreglement er styrende, dette er kun utdrag, dersom motstridende informasjon overstyrer de offisielle reglementene denne siden.

 

Dommertegn og Utstyr gir en innføring i forsjellige domemrtegn og videre noen eksempler på korrekt utstyr.

Plansje for sekreteriat, bilder domermtegn, policy er ment som en veileder for sekreteriat og bidra til å huske hva som er "policy-utvisninger" og ikke.

 

Dommeroppgjør Fjordkraftligaen føres via sentral løsning Visma
Dommeroppgjør Seriespill ned til og med U14 føres i Idrettsoppgjør
Dommeroppgjør Seriespill barneidrett og turneringer føres på Dommerregning 2023-2024.xlsx eller Dommerregning 2023-2024.pdf

Dommerhonorar og Dommeroppgjør reguleres i NIHF Administrasjonsreglement

__

Dommeroppgjør, ved avvikende kamptid og turneringer.

I forbindelse med nye kampformater og kamptider vil det være for alternativ honorering av kampens dommere.   

Minste kamptid i NIHF kampreglement er 2x18 minutter, dersom kampen følger dette formatet eller annen fastsatt spilletid skal NIHF Administrasjonsreglement for standard honorar følges.

I tilfeller hvor kamptiden blir avvikende fra ovennevnte anbefaler NIHF arrangør å tilby kampens dommer en godtgjørelse pr time. Utgangspunktet er tilsvarende en kamp på  2x18 minutter.

Miste betaling er for en time, deretter for hver påbegynt halvtime.
Ordningen er ment tilpasset for eksempel U11/JU11, spill 3 mot 3, og innen barneidretten. 

Eksempel:

 • Total kamptid 50 minutter: honorar kr 246,-
 • Total kamptid 2t 15 min: honorar kr 615,-       
  (246+246+123)       

Ved større turneringer skal ansvarlig arrangør, i forkant av turneringen, gjøre klare og gode avtaler rundt bevertning og oppgjør / honorering. Dette gjøres med Dommeransvarlig i klubben eller for turneringen. 

Oppdatert for sesongen 2023-2024