Norsk Ishockey / Dommer / Dokumentsenter

Dokumentsenter

Informasjonsside for rask og tilgang til nødvendig informasjon, regler dokumenter osv, dommerrelatert. 

Rapport om straff Bredde

Rapport om straff Prestasjon

Disiplinærstraff - Matchstraff:

 • Det skal alltid skrives rapport ved tildelt Matchstraff
 • Det skal alltid skrives rapport ved tildelt Game Misconduct (20 minutter) for Fysisk angrep på dommer - Dårlig oppførsel mot dommer - Usportslig opptreden

Sjekk alltid at tildelt straff er korrekt ført i TA - Hockey Live.

 • En Matchstraff (25 min) føres på en linje, årsak og 25 minutter matchstraff
 • En Game Misconduct (20 min) føres på en linje, årsak og 20 minutter Game Misconduct.

Det skal ikke skrives rapport for:

 • Hendelser der det idømmes stor straff (5 min) + Game Misconduct (20 min)

Støttedokument Hybridbytt og Speedhockey 2019

Liten bane - oppsummert

 • Flere av spillereglene kan åpenbart ikke følges på liten bane.
 • Dommers rolle er like mye en kampleder.
 • Innlæring og opplæring skal være hovedfokus for både utøver og dommer.
 • Kamper på liten bane kan dømmes med en -1- dommer.

Stor bane - oppsummert

 • Spillereglene gjelder, aldersspesifikke regler forekommer.
 • Icing gjelder for alle nivåer. Hybrid icing fra og med U14.
 • Målvaktens begrensede område gjelder på stor bane.
 • Innlæring og opplæring vil alltid være viktig.
 • Opp til og med U13 og JU13 bør det være tre dommere, men kan være to.
 • Alle andre klasser skal dømmes med 3 dommere.

Taklinger

 • Ikke tillatt i klassene til og med U11 .
 • Kvinne og jentehockey, ulovlig takling, definert i regel 101.

Spillerbytter

 • U8, U9 og U10 (liten bane) – Faste intervaller
 • U11 og U12 (stor bane) - Faste intervaller, hybrid bytt. Bytte kan utføres ved idømt icing.
 • U13 spilles med vanlige spiller bytt (ikke faste avblåsninger eller hybrid-bytt), men prinsippet om at alle skal spille likt gjelder.
 • U13 og yngre er det ikke tillatt å erstatte målvakten med en utespiller annet enn under eventuell avventende utvisning
 • Fra og med U14 kan bytter gjøres flyvende eller fast, men ikke tillatt ved icing, målbur tilfeldig ut av stilling eller blokkering av puck spilt fra motsatt banehalvdel.

Utvisninger

 • Policydokumentet gjelder opp til og med U15
 • Dersom det idømmes stor straff (5 minutter), skal alltid en Liten disiplinærstraff (Game Misconduct) legges til. Gjelder alle aldersbestemte klasser.

Utvisningstid

 • For U13 og yngre er utvisningstiden 1 min ved effektiv spilletid
 • For U8, U9 og U10 (liten bane) er Utvisningstiden 1 minutt eller ut byttet, dersom det er mindre enn ett minutt igjen av byttet.
 • For de øvrige klasser er utvisningstiden 2 min ved effektiv spilletid.
 • Utvisning for dårlig oppførsel i årsklasser som sorterer under NIHFs Barneidrett (U13 og lavere) halveres utvisningstiden fra 10 til 5 minutter.

Icing

 • Icing er gjeldende i alle kamper på stor bane
 • Hybrid icing gjelder fra og med U14 og eldre

 

NIHF reglement er styrende, dette er kun utdrag, dersom motstridende informasjon er det de offisielle reglementene som overstyrer.

7.12.2021

Regelmatrisen er en veileder for rask oversikt over enkelte regler og bestemmelser.

Dommertegn og Utstyr gir en innføring i forsjellige domemrtegn og videre noen eksempler på korrekt utstyr.

Plansje for sekreteriat, bilder domermtegn, policy er ment som en veileder for sekreteriat og bidra til å huske hva som er "policy-utvisninger" og ikke.

 

NIHF reglement er styrende, dette er kun utdrag, dersom motstridende informasjon er det de offisielle reglementene som overstyrer.

7.12.2021

Dommeroppgjør Fjordkraftligaen føres via sentral løsning Visma
Dommeroppgjør Seriespill ned til og med U14 føres i Idrettsoppgjør
Dommeroppgjør Seriespill barneidrett og turneringer føres på Dommerregning.pdf eller Dommerregning.xls

Dommerhonorar og Dommeroppgjør reguleres i NIHF Administrasjonsreglement

__

Dommeroppgjør, ved avvikende kamptid og turneringer.

I forbindelse med utprøving av nye kampformater og kamptider vil det oppstå behov for å se nærmere på honorering og oppgjør for kampens dommere.   

Minste kamptid i NIHF kampreglement er 2x18 minutter, dersom kampen følger dette formatet eller annen fastsatt spilletid skal NIHF Administrasjonsreglement for honorar følges.

I tilfeller der kamptiden blir avvikende anbefaler NIHF arrangør å tilby kampens dommer en godtgjørelse pr time. utgangspunktet er tilsvarende en kamp tilsvarende 2x18 minutter.

Miste betaling er for en time, deretter for hver påbegynt halvtime.
Ordningen er ment tilpasset for eksempel spill 3 mot 3, og innen barneidretten. 

Eksempel:

 • Kamptid 50 minutter honorar kr 233,-
 • Kamptid 2t 15 min honorar kr 583,-       
  (233+233+117)       

Ved større turneringer skal ansvarlig arrangør, i forkant av turneringen, gjøre klare og gode avtaler rundt bevertning og oppgjør / honorering, dette gjøres med Dommeransvarlig i klubben eller for turneringen. 

Oppdatert for sesongen 2022-2023