Dommerliste

Dommerlisten er hentet ut fra Norges idrettsforbunds database, endringer i personopplysninger må gjøres av den enkelte dommer.

Nivåinndeling og kategorier revideres av NIHFs Dommerutvalg.

Listen er retningsgivende med tanke på antall dommere, ved avregning av antall aktive dommere pr klubb pr sesong hentes ny liste etter sesongslutt der inaktive dommere for sesongen tas ut.

 

Hvis endring i registrert data er det viktig at du: