Dommerliste

Kretsdommere lastes ut høsten 2016 - etter at kursene er gjennomført

 

Dommerlisten er hentet ut fra Norges idrettsforbunds sentrale database, endringer i personopplysninger må gjøres av den enkelte dommer.

Dommerlisten benyttes av NIHF, Kretser, Klubber og dine dommerkollegaer for å foreta søk og oppnå kontakt med den enkelte dommer, hvis endring er det derfor viktig at du:

 

Når dette er gjort sender du en melding til dommer@hockey.no slik at vi kan laste ut nye oppdaterte lister.

Nivåinndeling og kategorier revideres av NIHF’s Dommerutvalg en gang pr år.