Dommerliste

Dommerlisten er hentet ut fra Norges idrettsforbunds database, endringer i personopplysninger må gjøres av den enkelte dommer.

Dommerlisten benyttes av NIHF, Kretser, Klubber og andre dommere for å foreta søk og oppnå kontakt med den enkelte dommer.

Nivåinndeling og kategorier revideres av NIHFs Dommerutvalg en gang pr år.

Listen er retningsgivende med tanke på antall dommere, ved avregning av antall aktive dommere pr klubb pr sesong hentes ny liste etter sesongslutt der inaktive dommere for sesongen tas ut.

Hvis endring i registrert data er det viktig at du:

 

Lister for 2018 - 2019 legges ut når alle kretskurs er gjennomført.