Klubblisens

Rapporteringsmaler og sjekklister for klubblisensiering.

Rapportering pr. 31.12 - Frist 15. mars

Eliteserien - alle klubber
- Rapportering pr. 31.12. for Eliteserien - balanse, resultat, budsjett
- Sjekkliste for rapportering om klubblisens i Eliteserien - NIHF pr. 31.12.

1. divisjon - alle klubber
- Rapportering pr. 31.12. for 1. div - balanse, resultat, budsjett
- Sjekkliste for rapportering om klubblisens i 1. div - NIHF pr. 31.12.

Klubber med negativ egenkapital - Krav om handlingsplan

Eliteserien
- Handlingsplan - Budsjett GET

1. divisjon
- Handlingsplan - Budsjett 1. div

Eliteserien og 1. divisjon
- Handlingsplan - Kontrakt med NIHF (handlingsplan-dokument)
- Avtale om ansvarlig lån

 

Rapportering pr. 30.04. - Frist 1. juni

Eliteserien
- Rapportering pr. 30.04. for Eliteserien
- Sjekkliste for rapportering i Eliteserien - NIHF pr. 30.04.

1. divisjon
- Rapportering pr. 30.04. for 1. div
- Sjekkliste for rapportering i 1. div - NIHF pr. 30.04.

 

Rapportering OTP, YSK og lisens bekreftelse - Frist 15. august

Eliteserien og 1. divisjon
- OTP, YSK, Lisens

 

Rapportering pr. 31.10. - Frist 30. november

Eliteserien
- Rapportering pr. 31.10. for Eliteserien
- Sjekkliste for rapportering i Eliteserien - NIHF pr. 31.10.

1. divisjon
- Rapportering pr. 31.10. for 1. div (nye klubber)

 

Rapportering Handlingsplan - Frist 20. hver måned

Eliteserien og 1. divisjon
- Rapportering pr. 20. hver mnd.